Blindfriendly Piatok 13. 12. 2019 | Meniny má Lucia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Porada riaditeľov škôl

Vo štvrtok 20. septembra 2009 sa na pôde Úradu BSK v Rokovacej miestnosti uskutočnila porada riaditeľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Témou stretnutia boli predovšetkým uskutočnené aktivity v školskom roku 2008/2009 ako i príprava nového školského roka.

 
Okrem  zlej finančnej situácie sa dnes v regióne stáva pálčivým problémom i úbytok nových študentov na stredných školách. Oproti minulému roku klesol ich počet o 1719 žiakov, čo tiež komplikuje financovanie stredného školstva.
 
Na porade zástupca Krajského školského úradu pripomenul riaditeľom legislatívne normy z oblasti školstva, ktoré sa fungovania školstva na regionálnej úrovni bezpodmienečne týkajú. Práve množstvo povinností vyplývajúcich z legislatívnych predpisov komplikuje v riadení školstva. Témou porady bola i optimalizácia siete internátov, zmeny v jednotlivých školských zariadeniach, či uskutočnené a plánované rekonštrukcie.   
  
Porada s riaditeľmi škôl je jedným z pravidelných stretnutí, ktoré sa uskutočňujú na začiatku školského roka a tiež na konci prvého polroku.