Blindfriendly Sobota 22. 2. 2020 | Meniny má Etela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozrite si Bratislavský kraj v 3D-vizualizácii

Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom svojho webportálu sprístupňuje geografický informačný systém, ktorý ponúka bohaté informácie o celom regióne. Tie slúžia nielen obyvateľom kraja, jeho návštevníkom, ale aj samotným obciam a mestám či investorom. Jeho cieľom je rozvoj jednotlivých miest a obcí v regióne.

 
Bratislavský samosprávny kraj vo svojom geoportáli ponúka podrobnú orientačnú mapu, farebnú ortofotomapu a účelovú katastrálnu mapu. Ponúka vyhľadávanie miest, obcí a ulíc a ako jediný na Slovensku umožňuje vyhľadávanie adresných bodov (nielen ulica ale aj číslo domu či PSČ). Geoportál sa jednoducho ovláda, prehliadač tematickej mapy ponúka pohodlnú a plynulú navigáciu, okrem grafických ovládacích prvkov sa dá mapa plne ovládať myšou. Mapové okno zobrazuje údaje tvoriace digitálnu mapu Bratislavského kraja, ktoré sú zoradené do tematických vrstiev podľa oblastí v pôsobnosti BSK. Údaje možno zobraziť na podklade farebnej ortofotomapy, orientačnej mapy, alebo účelovej katastrálnej mapy. Zaujímavosťou Geoportálu BSK je 3D-vizualizácia modelu Bratislavského kraja, ktorú je možné prehliadať vo voľne šíriteľnom prehliadači GeoShow3D Lite.
 
Cieľom Geoportálu Bratislavského samosprávneho kraja je aj rozvoj jednotlivých miest a obcí v regióne. Kraj preto pre zástupcov miest a obcí pripravil v rámci projektu „Vytvorenie informačného systému Geoportál BSK“ odborné školenia zamerané na prácu s geografickým informačným systémom BSK. Počas „Informačného dňa pre miestne samosprávy“ pripravil prezentáciu jednotlivých častí geoportálu - orientačnej mapy, 3D scény a digitálnej mapy. Prezentácia pokračovala školením, ktoré malo za cieľ poskytnúť nielen všeobecné informácie o Geoportáli, ale aj ukázať prítomným ako s geoportálom pracovať, na čo ho využívať, aké možnosti ponúka apod. Pracovníci miest, niektorých mestských častí Bratislavy a obcí už v roku 2006 prešli školením, na ktorom si osvojili základnú prácu s Geoportálom. Bratislavský samosprávny kraj vtedy zabezpečil pre obce v kraji počítače, aj pomocou ktorých sa Geoportál má napĺňať stále novými a aktuálnymi informáciami. Technické parametre počítačov odborníci navrhli tak, aby zvládali nielen bežné agendy úradov, ale aj graficky náročnejšie aplikácie ako napr. prehliadanie územných plánov. Cena jedného počítača bola v tej dobe takmer 55-tis. Sk. Spolu kraj zabezpečil 76 počítačov do celého regiónu (podľa JPD cieľ 2). Každý z nich bol vybavený operačným systémom Windows XP, MS Office 2003 a antivírovým programom Nod 32.
 
Zhotoviteľom projektu na základe výberového konania sa stala skupina NESS Slovensko, a.s., NESS Czech, a.s. a CORA GEO s.r.o. Na tento projekt s celkovým rozpočtom 41 mil. Sk BSK ako budúci správca Geoportálu BSK získal finančné prostriedky z európskych zdrojov - ERDF (50%) a zo štátneho rozpočtu (45%), 5% pokryl z vlastných zdrojov.