Blindfriendly  8. 12. 2019 | Meniny má Marína Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka na diskusiu

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR a Bratislavský samosprávny kraj Vás pozývajú na diskusiu na tému„Implementácia princípu nediskriminácie, rovnakých príležitostí a účasť pri vytváraní politík a opatrení na regionálnej úrovni“. Diskusia za okrúhlym stolom pod záštitou podpredsedníčky BSK Moniky Flašíkovej-Beňovej sa uskutoční v stredu 5. decembra o 14.00 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej 16 v Bratislave.

 
Diskusiu, ktorej sa zúčastnia predstavitelia BSK, štátnej správy a občianskych združení občanov so zdravotným postihnutím pôsobiacich v Bratislavskom regióne, organizuje Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR v spolupráci s BSK.  Obsahovým zameraním bude
  1. európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých – smernice a nariadenia EÚ a spolupráca pri ich uplatňovaní v regiónoch,
  2. akčný plán Rady Európy na presadzovanie práv ľudí so zdravotným postihnutím a ich plnej účasti v spoločnosti: zlepšenie kvality života ľudí so zdravotným postihnutím v Európe v rokoch 2006 – 2015 Akčný plán boja proti diskriminácii a intolerancii schválený vládou SR,
  3. skúsenosti pri jeho uplatňovaní v regióne,
  4. Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím, Akčný plán implementácie Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným pImostihnutím v SR,
  5. Realizácia plánu regionálneho rozvoja v sociálnej oblasti – predstaviteľ VÚC,
  6. Doterajšie formy spolupráce – príklady dobrej praxe,
  7. Možnosti spolupráce organizácií zdravotne postihnutých, samospráv, štátnej správy na regionálnej úrovni,
  8. Spoločné závery .
 
Bližšie informácie:
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR,
Vajnorská ul. 1, 831 04 Bratislava,
tel. 02/50 24 03 03
Organizačné zabezpečenie:
Mgr. Iveta Mišová, 0905 709 557