Blindfriendly Štvrtok 20. 2. 2020 | Meniny má Lívia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka na Konferenciu

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Juhomoravským krajom a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a.s. Vás pozývajú na seminár RACIONALIZÁCIA PRESKRIPCIE ANTIBIOTÍK V AMBULANTNEJ PRAXI, ktorý sa uskutoční v pondelok 19. mája 2008 o 14.00 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej 16 v Bratislave.

 
Program:
Príhovor zástupcu Bratislavského samosprávneho kraja
Príhovor zástupcu Juhomoravského kraja
 
14.00-14.10 hod. MUDr. Darina Sedláková, MPH
Rezistencia na antibiotiká z pohľadu WHO
14.10-14.35 hod. Prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.
Spotreba antibiotík v ambulantnej praxi v SR a jej porovnanie s krajinami EU
14.35- 15.00 hod. MUDr. Markéta Hanslianová a kolektív spoluautorov
Rezistencie respiračných patogénov vo vybraných oblastiach Juhomoravského kraja
15.00 - 15.25 hod. Prof. Dr. Jan Trupl, PhD.
Infekcie dýchacích orgánov v ambulantnej praxi, mikrobiologické a farmakokinetické aspekty
15.25 – 16.00 hod. MUDr. Helena Hupková, PhD., Mgr. Marian Gežo, Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Projekt S-MedDial - možnosť ovplyvnenia preskripcie antibiotík v ambulantnej praxi
16.00 -16.10 hod. MUDr. Oľga Veselá, CSc.
Zhodnotenie aktivít VUC v oblasti antiinfekčnej liečby a antibiotickej politiky
Diskusia
Seminár bude hodnotený 2 kreditmi SACME.
Na príprave seminára ďalej spolupracovali :
Slovenská lekárska spoločnosť , Kancelária WHO na Slovensku, Farmaceutická fakulta UK, Mikrobiologický ústav FN a LF Bratislava, Zdravé mesto občianske združenie