Blindfriendly  16. 2. 2020 | Meniny má Ida Liana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Premostenie Moravy nadobúda konkrétne črty

V stredu 23. septembra t.r. krajskí poslanci na zasadnutí Zastupiteľstva BSK schválili texty vyhlásení o zámeroch realizovať dve premostenia cez rieku Morava. Napĺňa sa tak Dohoda o cezhraničnej spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Dolným Rakúskom, ktorú podpísali ich najvyšší predstavitelia Vladimír Bajan a Erwin Proll v apríli t.r.. Cez rieku Morava tak povedú dva mosty, ktoré nepochybne prispejú k rozvoju regiónu, turizmu i kultúrnej spolupráci.

 
 

 Cestný most bude spájať rakúsku obec Angern so slovenskou obcou Záhorská Ves, bude slúžiť ako náhrada existujúcej kompy. Zodpovednosť za plánovanie stavby, verejnú súťaž a výstavbu nového mosta prevzala župa, slovenská strana je teda hlavným koordinátorom projektu. Dolné Rakúsko plní úlohu projektového partnera. Výstavbu mostu oba partneri plánujú začať v roku 2011, ukončená by mala byť do konca roku 2012.

Most pre chodcov a cyklistov bude spájať rakúsky Schlosshof (obec Engelhartstetten) a bratislavskú mestskú časť Devínska Nová Ves. Hlavným koordinátorom je Dolné Rakúsko a úlohu projektového partnera za slovenskú stranu preberá Devínska Nová Ves. Začiatok stavebných prác je plánovaný v marci budúceho roku, ukončené by mali byť v marci 2011.
 
Náklady na výstavbu prvého zo spomínaných mostov sú približne 12 miliónov eur, na most pre chodcov a cyklistov by malo ísť okolo šesť miliónov eur. Na financovanie sa použijú aj prostriedky z fondov Európskej únie v rámci programu pre cezhraničnú spoluprácu Slovenska a Rakúska na roky 2007-2013. Tie sú však spolu pre Slovensko a Rakúsko k dispozícii len vo výške 5,1 mil. eur, takže obida mosty zafinancovať z týchto podporných zdrojov nie je možné. Obaja partneri sa preto zaviazali zvyšné potrebné finančné prostriedky zabezpečiť na národnej úrovni. Výstavba mosta pre chodcov a cyklistov nebude mať dopad na rozpočet kraja, nakoľko úlohu projektového partnera preberá MČ Devínska Nová Ves. Na výstavbu cestného mosta župa počíta so sumou vo výške 1 mil. eur.