Blindfriendly  29. 3. 2020 | Meniny má Miroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Prinášame svetové vedomosti do bratislavského kraja

Bratislavský samosprávny kraj ako partner národného projektu Excelentná univerzita prispieva k prínosu svetového know-how do bratislavského regiónu.

 
Excelentná univerzita ponúkla množstvo odborných prednášok, ktorých sa zúčastnili aj študenti a profesori niektorých stredných škôl v pôsobnosti BSK. Cieľom je zvýšiť kvalitu vzdelávania, podporiť záujem študentov o vysokoškolské štúdium, či podporiť ich v tom, aby svoje vedomosti vedeli využiť v reálnom živote. Klienti sociálnych zariadení kraja sa zúčastnili prednášok o spoločnej európskej mene, pričom získali potrebné vedomosti o prechode z koruny na euro. Celkovo sa na projekte účasťou na rôznych workshopoch zúčastnilo 30 škôl a 16 sociálnych zariadení v pôsobnosti kraja.
 
Projekt Excelentná univerzita realizuje Univerzita Komenského v Bratislave v partnerstve s BSK. Vznikol v auguste 2007 a končí v októbri 2008. Realizuje sa na území bratislavského kraja a jeho cieľom je prispievať k zvyšovaniu konkurencieschopnosti inštitúcií zvýšením kvality ľudských zdrojov. Bratislavský samosprávny kraj mal za cieľ priblížiť inštitúcie v kraji k elitným európskym inštitúciám. Projekt je financovaný z fondov európskej únie.
 
Participáciou na tomto projekte BSK napĺňa aj znenie „Memoranda o vytvorení strategickej pĺatformy pre rozvoj inovatívneho regiónu založeného na vedomostiach“, ktoré v máji r. 2007 podpísali najvyšší predstavitelia Bratislavského samosprávneho kraja, hlavného mesta Bratislavy, Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity.