Blindfriendly Piatok 15. 11. 2019 | Meniny má Leopold Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pripravení na štart

Región CENTROPE, ktorý sa ešte pred niekoľkými rokmi zdal byť utópiou, sa v súčasnosti v stále väčšej miere stáva už samozrejmou realitou. Pripravované zrušenie Schengenskej hranice medzi Rakúskom, Českom, Slovenskom a Maďarskom je ďalším významným krokom na ceste k zrastaniu spoločného stredoeurópskeho regiónu.

 
V pondelok 26. novembra sa najvyšší predstavitelia zúčastnených regiónov a miest zídu na štvrtej politickej konferencii Centrope pod názvom „Ready for take-off“ („Pripravení na štart“), ktorá sa bude konať v Bratislave, na pôde Bratislavského samosprávneho kraja, prvýkrát mimo územia Rakúska. Táto skutočnosť má hlboký symbolický význam. Naznačuje istý posun v iniciatívach a aktivitách regiónov a miest z „nových“ členských krajín EÚ, ktoré sú pripravené prevziať na seba väčší diel práce, než doteraz a hodlajú využívať aj výsledky spoločnej činnosti lepšie, než doteraz.

Politickí predstavitelia Rakúska, Českej republiky, Maďarska a Slovenska podpísali v roku 2003 memorandum o vytvorení regiónu rastu a prosperity a zrodil sa názov CENTROPE. Začala sa budovať a rozvíjať spolupráca na úrovni každodenného života, kde spolupracujú odborníci z oblasti verejnej správy, hospodárstva, výskumu, kultúry, turizmu a ďalších oblastí zo všetkých zúčastnených regiónov a miest. V marci 2006 partneri CENTROPE v dokumente „Vision 2015“ sformulovali spoločný smerný plán budúceho rozvoja pre región Európa – Stred. Počas doby jeden a pol roka, ktorá odvtedy uplynula, bol vypracovaný a dnes už čaká na svoje dokončenie podrobný plán činnosti – postupový plán pre realizáciu konkrétnych kooperačných aktivít, na ktorých sa partneri budú podieľať rovnoprávnym spôsobom. Účelom plánu je postupné zrealizovanie cieľov stanovených v dokumente Vision 2015. Prvá správa o činnosti a práci CENTROPE (CENTROPE Business & Labour Report) potvrdzuje nielen dosahovanie nadpriemerných hospodárskych výsledkov v regióne Európa – Stred, ale tiež enormný potenciál pre rast tohto regiónu. Predpokladom pre úspešné využívanie existujúcich príležitostí je cieľovo orientovaná a stále lepšie zladená politika všetkých partnerov CENTROPE, ktorú má v budúcnosti zabezpečovať spoločný kooperačný manažment pôsobiaci v štyroch partnerských krajinách. To je dôvod, prečo sa poprední politickí činitelia partnerských miest a regiónov CENTROPE stretnú a budú diskutovať s úspešnými podnikateľmi a vedcami činnými v oblasti hospodárskeho výskumu.

Politická konferencia Centrope 2007 „Ready for take-off“ („Pripravení na štart“) sa uskutoční v pondelok 26. novembra t.r. od 10,00 hod. v Župnom dome v Bratislave.

Popri najvyšších predstaviteľoch regiónov a miest združených v Centrope :
Vladimír Bajan, predseda vlády Bratislavského samosprávneho kraja
Zsolt Borkai, starosta mesta Győr
Štefan Bošnák, primátor mesta Trnava
Andrej Ďurkovský, primátor mesta Bratislava
Tomás Fodor, starosta mesta Šopron
Andrea Fraunschiel, starostka mesta Eisenstadt
Michael Häupl, primátor a predseda vlády spolkového kraja Viedeň
György Ipkovich, starosta mesta Szombathely
Stanislav Juránek, hajtman Juhomoravského kraja
Ferenc Kovács, predseda vlády župy Vác
Tibor Mikuš, predseda vlády Trnavského samosprávneho kraja
Hans Niessl, predseda vlády spolkového kraja Burgenland
Roman Onderka, primátor mesta Brno
Erwin Pröll, predseda vlády spolkového kraja Dolné Rakúsko
Matthias Stadler, starosta mesta St. Pölten
Imre Szakács, predseda vlády župy Györ-Mošon-Šopron
 
sa jej zúčastnia aj významní podnikatelia - Vojtech Gottschall, predseda predstavenstva Cechu pekárov a cukrárov Západného Slovenska, János Kondor, predseda Zväzu zamestnávateľov a priemyselníkov župy Vác, Heinz Lichtenegger, konateľ Poroject Audio Systems a Audio Tuning Vertriebs GmbH a Jiří Škrala, generálny riaditeľ spoločnosti Veletrhy Brno a.s.