Blindfriendly Piatok 22. 11. 2019 | Meniny má Cecília Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Program cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko

Dňa 21.1.2008 sa vo Viedni uskutočnilo prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA – RAKÚSKO 2007 – 2013, na ktorom bol schválený formulár žiadosti, výberové kritériá a oprávnenosť nákladov pre projektové žiadosti v prebiehajúcom programovom období 2007 - 2013.

 
Najbližšie zasadnutie Monitorovacieho výboru je naplánované na mesiac máj 2008, kde budú hodnotené predložené projekty. Zber projektových nápadov a žiadostí prebieha na regionálnych miestach, následne sú odosielané na Spoločný technický sekretariát vo Viedni, kde sú registrované. Projektové zámery je možné registrovať od decembra 2007. Od dňa registrácie sú oprávnené aj výdavky v rámci projektu. Výzva bude otvorená, to znamená, že bude možné projekty predkladať kontinuálne, nebudú termíny na predkladanie projektov. Spoločný technický sekretariát len zverejní dátum najbližšieho zasadnutia Monitorovacieho výboru a termín, do ktorého odporúčajú projekt predložiť, aby bol na danom zasadnutí Monitorovacieho výboru prerokovaný.

Viac informácií:
Michal Beniač
oddelenie teritorálnej spolupráce
tel.: 02/4826 4628