Blindfriendly Sobota 14. 12. 2019 | Meniny má Branislava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Projekt QVETIS – Systém manažérstva kvality v oblasti celoživotného odborného vzdelávania v školiacich centrách a podnikoch

V dňoch 16. – 17. marca 2009 sa uskutočnilo 2. stretnutie partnerov medzinárodného projektu QVETIS – Systém manažérstva kvality v oblasti celoživotného odborného vzdelávania v školiacich centrách a podnikoch.

 
Tento multilaterálny projekt v oblasti prenosu inovácií, spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu celoživotného vzdelávania Leanardo da Vinci, realizovaný 7 partnermi zo 6 krajín EÚ (Bulharsko, Litva, Nemecko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko) nadväzuje na výsledky ukončeného pilotného projektu "VET systém manažérstva kvality" (internetová stránka projektu www.vetquality.net). Projekt QVETIS je zameraný na adaptovanie a vytvorenie metodológie, školiacich materiálov a procedúr, ktoré zlepšia systém manažérstva kvality v školiacich centrách a podnikoch a prenos skúseností do krajín Strednej a Východnej Európy.
 
Medzi hlavné ciele projektu patria:
  • analýza a porovnanie modelov systému manažérstva kvality v oblasti celoživotného odborného vzdelávania (VET - vocational education and training) v školiacich centrách a podnikoch v partnerských krajinách (prenos skúseností),
  • adaptovať produkty a výsledky projektu "VET systém manažérstva kvality" a vytvoriť Integrovaný systém kvality pre školiace centrá a podniky,
  • zaviesť pilotný systém manažérstva kvality a hodnotenie systému kvality,
  • vytvoriť banku indikátorov kvality, ktoré môžu byť testované a zavedené vo všetkých partnerských krajinách,
  • vyhodnotenie a šírenie výsledkov jednotlivých fáz projektu pre ich uplatnenie na miestnej, regionálnej a európskej úrovni.
Bližšie informácie o projekte nájdete na internetovej stránke: www.traininginquality.eu
 
Viac informácií:
Ing. Eva Lovásiková
Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok
Tel.: 033/ 6414 026
Fax: 033/ 6414 028
Mobil: 0910 927 151