Blindfriendly Pondelok 14. 10. 2019 | Meniny má Boris Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Projekt Stredoškolský parlament pri BSK medzi piatimi najlepšími

Ako sa rozbieha informačné centrum mladých, na čo bude slúžiť jednotný preukaz študenta, alebo v akom stave sú stredoškolské internáty, aj to boli témy rokovania stredoškolských poslancov s predsedom BSK Vladimírom Bajanom, ktoré sa uskutočnilo dnes, 11. júna, v Rokovacej miestnosti Úradu BSK.

 
Stretnutie s predsedom BSK Vladimírom Bajanom iniciovali samotní stredoškolskí poslanci a konalo sa za účasti riaditeľa odboru školstva, mládeže a športu Romana Csabaya a vedúceho oddelenia školstva Pavla Korbasa. „Stredoškolský parlament je výborná platforma na rozdiskutovanie tých najrôznejších tém, ktoré trápia našich študentov.“, dodal V. Bajan. Po diskusii sa študenti-poslanci venovali vlastným projektom – vybudovanie Informačného centra mladých, ktoré by sa stalo prvým centrom tohto druhu v Bratislave. Zároveň tak vznikne nový priestor pre pravidelné stretnutia, na ktorých poslanci rokujú o problémoch na školách či v ich bezprostrednom okolí. Na záver si študenti prezreli prezentáciu ako sumár uskutočnených projektov a plánovaných projektov na rok 2009. Študenti tak odprezentovali fungovanie Stredoškolského parlamentu pri BSK ako poradného orgánu kraja pred hodnotiacou komisiou, ktorá tento projekt posudzovala v rámci súťaže O ľuďoch s ľuďmi. BSK do nej prihlásil projekt Stredoškolský parlament pri BSK ešte vo februári t.r., ten postúpil do druhého kola medzi päť najlepších z celého Slovenska. Členmi hodnotiacej komisie boli Lívia Černická, šéfredaktorka časopisov FARMAR a Učiteľské noviny a Daniel Pitoňák z Regionálneho centra v Bratislave UNDP (United Nations Development Program).
 
Tretí ročník súťaže Ó ľuďoch s ľuďmi vyhlásil VOKA (Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity), ktorá sa koná pod záštitou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva životného prostredia SR a Inštitútu pre verejnú správu. Vyhodnotenie národného kola, kam budú pozvaní nominovaní, je plánované v septembri 2009 v Banskej Bystrici. Tu sa predstavia projekty prostredníctvom PP prezentácie a odborná porota vyberie prvé tri miesta, ktoré sa zúčastnia medzinárodnej konferencie v Prahe. O ľuďoch s ľuďmi je medzinárodná súťaž, ktorá prebieha zároveň v Poľsku, Maďarsku a Česku s rovnakým harmonogramom.