Blindfriendly Štvrtok 14. 11. 2019 | Meniny má Irma Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Projekt TransDanube podporí rozvoj cestovného ruchu v Bratislavskom kraji

Na Úrade Bratislavského kraja sa bude v stredu 12. júna konať 1. Národný workshop k projektu TransDanube. Cieľom projektu je rozvoj trvalo udržateľnej dopravy a cykloturistiky v nadväznosti na cestovný ruch v podunajskej oblasti, a teda aj v Bratislavskej župe. Podstata projektu vychádza z prioritných oblastí Dunajskej stratégie, ako je trvalo udržateľný rozvoj európskych regiónov pozdĺž toku rieky Dunaj, pričom je zároveň v súlade so stratégiou Európa 2020.

 
Workshopu sa zúčastnia zástupcovia Podunajských obcí na území BSK, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, dopravcovia v regióne, podnikatelia ako aj organizácie na podporu cestovného ruchu.
 
„Aj voda môže spájať. Príkladom sú povodne, ktoré spojili ľudí najmä v tom, že spoločne a nezištne odstraňovali škody napáchané týmto živlom. Ale voda spája aj v inom rozsahu. Rieka Dunaj preteká cez viaceré krajiny a regióny, čím ponúka veľkú možnosť pre využitie trvalo udržateľnej ekologickej dopravy,“povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Aktivity projektu sledujú koncept udržateľného turizmu v celom Dunajskom regióne. Počíta sa s rozvojom územia okolo zdrže Hrušov, obcí v oblasti Malého Dunaja a súčasťou má byť aj podpora pravidelného lodného spojenia z Bratislavy do Hamuliakova.
 
Dunaj je ale podľa župana Pavla Freša aj ďalším predpokladom pre rozvoj turistického ruchu a poskytuje široké možnosti na športové aktivity či rybolov. „Okrem toho ponúka šancu na rozvoj regionálnych cyklotrás na území Bratislavskej župy v nadväznosti na cezhraničné cyklotrasy,“doplnil.
 
Projekt TransDanube je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a je realizovaný v rámci programu Juhovýchodná Európa. Bratislavský kraj je jedným z projektových partnerov. Projekt bol schválený Monitorovacím výborom Programu Juhovýchodná Európa koncom júna 2012. Podieľa sa na ňom 24 partnerov a 27 pozorovateľov (11x Rakúsko, 8x Bulharsko, 1x Francúzsko, 2x Nemecko, 10x Maďarsko, 1x Taliansko, 8x Rumunsko, 5x Slovensko, 2x Chorvátsko a 3x Srbsko).