Blindfriendly Piatok 19. 7. 2019 | Meniny má Dušana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Prvé dve triedy v programe duálneho vzdelávania

Od školského roka 2015/2016 majú prváci na dvoch krajských stredných školách možnosť vzdelávať sa v systéme duálneho vzdelávania. S ďalšími zamestnávateľmi z rôznych odborov Bratislavský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ takmer šesťdesiatky stredných škôl, intenzívne rokuje.

 
„Systém duálneho vzdelávania jedným z najlepších spôsobov, ako pripraviť študentov na požiadavky pracovného trhu. Dnes sme otvorili na dvoch stredných školách prvé triedy so žiakmi, ktorí majú garantovanú nielen prax počas štúdia priamo u zamestnávateľa, no zamestnávateľ im garantuje aj pracovné miesto po skončení školy. O tieto triedy prejavili študenti veľký záujem,“ vyjadril sa na začiatku školského roka predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Hlavným cieľom duálneho vzdelávania je príprava študentov stredných škôl na pracovný trh v reálnych podmienkach. Študenti tak nevykonávajú praktickú časť vyučovania v školskom prostredí, ale priamo u svojho budúceho zamestnávateľa, z ktorého sa stáva gestor vybranej triedy. V systéme duálneho vzdelávania sa tak žiaci pripravujú na výkon svojho budúceho povolania priamo u zamestnávateľa.
„Záujem o triedy v programe duálneho vzdelávania majú napríklad aj zamestnávatelia z oblasti cestovného ruchu, ktorí by chceli pripravovať žiakov podľa svojich požiadaviek v odboroch hotelová akadémia čašník či kuchár. S viacerými zamestnávateľmi z rôznych oblastí intenzívne rokujeme,“ vyjadril sa za  BSK Peter Húska.
V bratislavskom regióne sa zatiaľ do systému duálneho vzdelávania zapojilo 7 zamestnávateľov  - dm drogerie markt s.r.o., TESCO STORES, a.s., Todos s.r.o., Todos Italia s.r.o., BOAT, a.s., Auto Impex, spol. s.r.o., Slovenská Grafia a. s., ktorí podpísali zmluvy o duálnom vzdelávaní  s 3 školami – SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava, SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava a SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava.
Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 57 stredných škôl, z toho 36 stredných odborných škôl, 2 jazykové školy, 14 gymnázií, 2 konzervatóriá a 3 spojené školy.