Blindfriendly  8. 12. 2019 | Meniny má Marína Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Prvé mrazy v Bratislavskom kraji cestárov nezaskočili

 Prvé mrazy a sneh v Bratislavskom kraji počas posledných dní nespôsobili v kraji žiadne problémy. Regionálne cesty Bratislava a.s. (RCB), ktoré zabezpečujú zimnú údržbu ciest II. a III. triedy v kraji, nepretržite monitorujú situáciu v jednotlivých regiónoch Malacky, Pezinok a Senec.

 

„Tento víkend boli v bratislavskej župe mrazy a začala sa reálna previerka zimnej údržby a zimnej prípravy na našich cestách. Na báze denného monitorovania sledujeme všetky cesty tak, aby nás naozaj žiadne mrazy ani poľadovice neprekvapili,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo.

Na túto zimu je pripravených 4 200 ton posypového materiálu, s ktorým sa začali posýpať najmä mostné úseky nad vodnými hladinami, ktoré sú na mrazy najcitlivejšie. Posypový materiál spĺňa požiadavky platných technických noriem, právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia ľudí, ochrany spotrebiteľa a ochrany životného prostredia. Začiatok a koniec zimnej údržby vyhlasuje oficiálne Slovenská správa ciest v rámci nepretržitej dispečersko-spravodajskej služby v zimnom období.

Službukonajúci sa menia v 12 hod. intervaloch. Pracovníkov zimnej údržby je 42. O stave komunikácií a všetkých činnostiach na nich sú na odbor dopravy každodenne zasielané hlásenia jednotlivých dispečerov podľa regiónov. V prípade nepriaznivej poveternostnej situácie sa okamžite zabezpečuje zjazdnosť ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve BSK.

RCB zabezpečujú zjazdnosť ciest v zimnom období - posyp vozoviek, odstraňovanie snehu z vozovky, odstraňovanie cestných prekážok, službu a pohotovosť, zimné značenie a ochranu pred závejmi, čistenie ciest po zimnej údržbe.

RCB spravuje cesty II. a III. triedy (cesty II. triedy 178,94 km + cesty III. triedy 332,74 km = 511.68 km) a 130 mostov, ktoré sú vo vlastníctve BSK.