Blindfriendly Štvrtok 12. 12. 2019 | Meniny má Otília Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Rada škôl odporučila vznik gymnázia

 Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu dnes na svojom pracovnom rokovaní odporučila zaradiť do siete škôl novovznikajúce francúzsko-slovenské gymnázium s medzinárodným programom. Zaradenie musí schváliť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 
„Francúzsky jazyk je už dlhodobo na prvých miestach v žiadostiach zamestnávateľov pre zamestnancov. Aby však znalosť jazyka bola u študentov a mladých ľudí dokonalá, je potrebné, aby s jazykom prichádzali do styku denne. Práve preto vítame vznik nového gymnázia s medzinárodným programom na území kraja,“ zhrnul motivácie predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Krajskej rady sa zúčastnil aj francúzsky veľvyslanec JE Christopohe Léonzi.

Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu Bratislavského samosprávneho kraja na svojom dnešnom pracovnom zasadnutí odporučila zaradiť do siete škôl francúzsko-slovenské gymnázium s medzinárodným programom. Pre žiakov základných škôl by tak vznikla ďalšia možnosť naučiť sa dokonale svetový jazyk a zložiť v ňom aj maturitné skúšky. O zaradení gymnázia do siete škôl rozhodne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Gymnázium by bolo tretím francúzskym gymnáziom pod medzinárodným programom v stredoeurópskom priestore po Viedni a Varšave. Zriadenie gymnázia tiež vyplýva z Dohody v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce uzavretej medzi ministrom zahraničných vecí a medzinárodného rozvoja Francúzskej republiky a ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 22. 11. 2016 v Paríži, podpísanej prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom a prezidentom Francúzskej republiky Françoisom Hollandeom.

Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu dnes schválila aj zriadenie nových študijných odborov. Pedagogickej a sociálnej akadémii na Bullovej v Bratislave pribudne odbor pedagogický asistent, Strednú odbornú školu, Ivanská cesta 21, Bratislava budú o pár rokov končiť už aj študenti odboru elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá a SOŠ polygrafická na Račianskej bude mať od septembra 2018 študijný odbor na experimentálne overovanie na základe praxe – technik dokončovacieho spracovania.