Blindfriendly Pondelok 24. 2. 2020 | Meniny má Matej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Regionálni šéfovia pociťujú úbytok príjmov a trápia ich zlé cesty

 Preťaženosť slovenských ciest II. a III. triedy neoprávnenou tranzitnou dopravou dnes zamestnávala na rokovaní skupiny SK8 predsedov slovenských samosprávnych krajov. Hovorili aj o úbytku príjmov a o problémoch s prefinancovaním fondov, ale aj s ich spolufinancovaním.

 

Hosťom bratislavského zasadnutia bol aj generálny tajomník Združenia európskych regiónov (AER) Klaus Klipp. Ako informoval predseda SK8 a šéf Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš, o probléme chcú hovoriť na stretnutí s premiérkou i ministrom dopravy. „Pretrváva veľmi nepriaznivý stav neoprávneným tranzitom ťažkej nákladnej dopravy. Sú poškodzované aj komunikácie samosprávnych krajov, ale aj komunikácie miest a obcí. Takisto majetok miest a obcí, ako sú kanalizácie, vodovody, ale aj majetok občanov, ktorí majú domy postavené blízko ciest,“ povedal Mikuš. V tejto veci chcú žiadať o vypracovanie legislatívneho riešenia, ktoré by malo zabrániť neoprávnenej doprave kamiónov a nákladných áut. Zároveň doplnil, že ministrovi predložia aj vlastný konkrétny návrh, ako realizovať toto opatrenie. Župani odhadujú, že 15 až 20 percent ciest je trvale poškodzovaných ťažkou nákladnou dopravou.

„Uvedomujeme si určitý hendikep Slovenska, že rozhodovacie právomoci o alokácii fondov sú na úrovni rezortov. Sme presvedčení, že oveľa väčšia účinnosť by sa dosiahla posunom právomoci na úroveň samosprávnych krajov,“ povedal Mikuš. Župani tiež konštatovali, že majú problémy nielen s prefinancovaním fondov, ale aj s ich spolufinancovaním, nakoľko sú stále veľmi ťažko dostupné výhodnejšie úvery. Rovnako citeľný je aj výpadok z príjmov podielových daní, ktorý sa síce už zmiernil, no stále predstavuje okolo 80 miliónov eur.

Župani chcú diskutovať aj s ministrom práce o novele zákona o sociálnych službách a s ministrom školstva o financovaní neštátnych školských zariadení.

Župani diskutovali aj s generálnym tajomníkom Združenia regiónov Európy Klausom Klippom o spolupráci so slovenskými samosprávnymi krajmi. Hovorili o tom, ako môžu slovenské kraje zlepšiť spoluprácu so združením európskych regiónov, či ako sa zapojiť do tvorby európskych politík a efektnejšie tvoriť regionálne politiky. S Klippom si dohodli k týmto témam školenie so školiteľmi zo Združenia regiónov Európy, ktoré sa uskutoční v Bratislave v treťom januárovom týždni.