Blindfriendly Piatok 19. 7. 2019 | Meniny má Dušana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Rekonštrukcia ciest patrí aj v tomto roku medzi priority župy

Rekonštrukcia ciest patrí aj v roku 2014 medzi priority Bratislavského kraja. Župa plánuje zrekonštruovať napríklad most v Zálesí, cesty v Rohožníku, Dunajskej Lužnej, Budmericiach, Hrubej Borši či v Záhorskej Vsi. Výška investícií však bude závisieť od zastupiteľstvom schváleného krajského rozpočtu.

 
„Medzi naše priority patrí aj dokončenie integrovanej dopravy, výstavba diaľničných kolektorov Triblavina a Blatné či naštartovanie projektu Filiálka, ktorá má význam aj z hľadiska integrovanej dopravy ako dopravný uzol,“ priblížil predseda BSK Pavol Frešo. Zároveň doplnil, že chcú zvýšiť podiel prepravy v regionálnej koľajovej doprave a v spolupráci s prepravcom Slovak Lines pokračujú v obnove vozového parku v prímestskej autobusovej doprave. Za významné považuje aj projekty diaľnice D4 a rýchlostnej komunikácie R7, ktoré zásadnejším spôsobom zbavia Bratislavu dopravných kolapsov a upchatých ťahov najmä v smere Bratislava-Senec.
 
„V rámci hlavného mesta považujem za dôležité rekonštrukciu električkovej trate na Hlavnú stanicu. Trať bola v havarijnom technickom stave a bola ohrozená bezpečnosť cestujúcich,“ povedal Pavol Frešo. Preto musela byť trať zastavená a nefunguje už niekoľko rokov. Vyžaduje si komplexnú rekonštrukciu. Župan preto ocenil primátorov prisľúb obnoviť trať a navrátiť električky na Hlavnú stanicu a dúfa, že neostane iba pri slovách.
 
Treba zdôrazniť, že cesty sú dlhodobo, desaťročia finančne podvyživené. Župám boli pri vzniku odovzdané v nevyhovujúcom stave a župy nemajú príjmy zodpovedajúce potrebám na rekonštrukcie týchto ciest. „Ak by sme chceli v Bratislavskej župe odstrániť následky ťažkej nákladnej dopravy a dostať cesty do stavu zodpovedajúceho európskemu štandardu, potrebovali by sme minimálne 120 mil. €,“dodal bratislavský župan Pavol Frešo.
 
V roku 2013 bola spustená prvá etapa integrovanej dopravy, v rámci ktorej môžu obyvatelia Záhoria docestovať do Bratislavy na jeden lístok a rovnaký lístok využívať na MHD v hlavnom meste. Lístky BID využilo už 50 tisíc cestujúcich. V rámci druhej etapy bude tento systém rozšírený na celé územie Bratislavského kraja, zahŕňajúc územie okresov Senec a Pezinok.
 
Do rekonštrukcie ciest a mostov (mimo bežnej údržby) investoval Bratislavský kraj za štyri roky 18,43 milióna eur, teda päťkrát viac ako za roky 2005-2009.
 
V rozpočte kraja bolo vlani vyčlenených 7,8 mil. eur na bežnú údržbu a 4 mil. eur na rekonštrukcie ciest. Najnákladnejšou investíciou bola rekonštrukcia cesty na Pezinskej Babe, ktorá bola v havarijnom stave a hrozil zosuv časti komunikácie. V priebehu pol roka sa opravili tri najkritickejšie úseky. Cesta je od decembra plne prejazdná, naďalej však platí zákaz prejazdu nákladných vozidiel nad 7,5 tony. Kraj opravil aj cestu medzi Bratislavou a Svätým Jurom, išlo o takmer 2,5-kilometrový úsek. Táto komunikácia je najviac zaťažovanou v Bratislavskom kraji. Opravoval sa pravý jazdný pruh cesty v smere z Bratislavy do Svätého Jura aj v opačnom smere. Zrekonštruovala sa aj križovatka ciest v Šenkviciach, dokončili sa všetky práce na rekonštrukcii cesty vo Vinosadoch a na cestách II. a III. triedy v okresoch Senec, Pezinok a Malacky sa urobili veľkoplošné vysprávky povrchu.
 
Okrem toho vyčlenila župa zo svojho rozpočtu jeden milión eur ako dotáciu na opravu zničených ciest v hlavnom meste, pričom mesto si určilo, ktoré komunikácie opraví. Kraj oslovil aj mestské časti, aby vytypovali tie najkritickejšie úseky a zároveň vyzval mesto, aby pri oprave ciest zohľadnilo aj požiadavky mestských častí.
 
Bratislavský kraj má v pôsobnosti 511,68 km ciest II. a III. triedy a 130 mostov. Krajské cesty spravuje spoločnosť Regionálne cesty Bratislava a.s.