Blindfriendly Štvrtok 12. 12. 2019 | Meniny má Otília Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

[25. 2. 2009 15:06:00]

Rekonštrukcia mostu v Malackách je nevyhnutná

Poukazuje na to súčasná situácia a havarijný stav mosta. Bratislavský samosprávny kraj plánuje most rekonštruovať v priebehu tohto roka. Dôkazom toho, že oprava je nevyhnutná, je aj nedávna udalosť, kedy sa na moste vytvorila niekoľko centimetrová diera a most v smere do Bratislavy bolo nutné uzavrieť.

 
Potreba komplexnej rekonštrukcie vzišla aj zo stretnutia predstaviteľov Bratislavského samosprávneho kraja, Regionálnych ciest Bratislava, Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Malackách, polície a odborníkov na statiku mostných subjektov, ktorí odporúčajú vykonať úplnú opravu mosta vzhľadom na opakovanie obdobných porúch na viacerých miestach i vzhľadom na to, že celkový stavebno-technický stav mosta je hodnotený stupňom VI. ako veľmi zlý.
 
Župa si uvedomuje komplikovanú dopravnú situáciu v meste, preto okamžite po vytvorení diery na moste zabezpečila jej prekrytie oceľovými platňami. Týmto dočasným riešením sa zabezpečila obojsmerná premávka a tým sa zlepšila aj jej plynulosť. Ktoré konkrétne kroky bude potrebné pri rekonštrukcii urobiť ako aj celkové náklady na ňu budú známe až po vypracovaní expertízneho posudku statikmi. S rekonštrukciou mosta môže BSK začať najskôr v období priaznivejšieho počasia vzhľadom na charakter opravy. Začiatok rekonštrukcie ovplyvňuje aj rekonštrukcia iného mostného telesa v blízkosti Malaciek pri rekreačnej oblasti Vampíl, ktorú zabezpečuje Slovenská správa ciest. Obyvatelia Malaciek sa teda nemusia obávať toho, že by sa dopravná situácia v meste ešte viac zhoršila tým, že by sa oba mosty rekonštruovali súčasne. Práve naopak BSK počas rekonštrukcie bude pri obmedzeniach v doprave, bez ktorých sa táto rekonštrukcia nedá urobiť, spolupracovať s mestom Malacky, s Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Malacky ako aj políciou aby dopady obmedzenia boli pre vodičov a obyvateľov Malaciek a okolia čo najmiernejšie.