Blindfriendly Utorok 10. 12. 2019 | Meniny má Radúz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Rokovanie riaditeľov škôl a školských zariadení

V dňoch 21. a 22. augusta sa na Strednej vinársko-ovocinárskej škole v Modre uskutočnila pracovná porada riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

 
Na rokovaní, ktoré viedol riaditeľ odboru školstva BSK Roman Csabay, boli prítomní aj predseda BSK Vladimír Bajan, Veronika Redechová z Krajského školského úradu v Bratislave, riaditeľka Školského inšpekčného centra v Bratislave Marta Valašiková a predseda Územnej školskej rady Milan Ftáčnik.
Porada sa niesla v znamení príprav nového školského roka, v ktorom školy budú zavádzať nové právne normy súvisiace so školskou reformou. Na jej rozbeh majú školy viac ako štyri roky. Pracovníci školstva tieto zmeny pocítili už počas letných prázdnin, ktoré boli naplnené prácou celých pedagogických kolektívov na tvorbe školských vzdelávacích programov.
 
Na prahu nového školského roka prítomní zhodnotili uplynulý školský rok, ktorý sa, vzhľadom na dlhodobo klesajúcu demografickú krivku, niesol v duchu optimalizácie škôl a školských zariadení. V roku 2007/2008 navštevovalo školy v  zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 26.168 žiakov, čo je v porovnaní so školským rokom 2006/2007 o 1.307 žiakov menej. Táto skutočnosť sa odrazila v pridelených výkonoch pre prvé ročníky. Zastupiteľstvom schválená 1. etapa optimalizácie siete stredných škôl sa realizovala k 1. januáru 2008. Z tohto dôvodu školský rok 2007/2008 zahájilo 70 škôl a školských zariadení, v tomto školskom roku otvorí brány len 63.
 
BSK je pripravený urobiť všetko pre to, aby sa úroveň výchovy a vzdelávania v školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti neustále zvyšovala, dôkazom čoho je aj Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní štipendia na podporu vzdelávania žiakov stredných škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.