Blindfriendly Pondelok 14. 10. 2019 | Meniny má Boris Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Rozširujeme možnosti uplatnenia malých a stredných podnikov v Európskej únii

Počas dvoch rokov Bratislavský samosprávny kraj vzdelával pracovníkov stavebného sektoru prostredníctvom projektu Eucerticon, ktorý iniciovala a pripravila Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok.

 
Eucerticon – „Európsky certifikát pre renováciu a sanáciu v stavebnom sektore“ získali pracovníci stavebného sektoru, najmä murári, omietkári, inštalatéri, elektrikári, pokrývači a maliari. Držiteľom certifikátu sa otvorili možnosti kvalifikovaného uplatnenia sa v krajinách Európskej únie, nakoľko certifikát ako aj samotné vzdelávanie boli pripravené v zmysle Európskeho kreditného systému odborného vzdelávania (ECVET) platného v celej Európskej únii. Projekt začal v decembri 2006 a pracovníkom stavebných profesií poskytol okrem odborných vedomostí i praktické skúsenosti. V 7 moduloch získali účastníci projektu vedomosti o udržateľnej renovácii a sanácii sanitárnych zariadení a bytových jadier, technických zariadení budov, striech, vnútorných zariadení budov, stien a fasád, suterénov, okien, dverí, zimných záhrad a balkónov. Absolvent každého kurzu získal kvalifikáciu odborného pracovníka v oblasti renovácii a sanácii stavebných objektov s dôrazom na ekológiu rekonštruovaných stavieb a zníženie ich energetickej náročnosti. Ďalej získali prehľad o najnovších používaných technológiách a stavebných materiáloch ako aj skúsenosti v oblasti marketingu, ekonomiky stavieb a komunikácie so zákazníkom. Súčasťou vzdelávania bola aj praktická časť, kde si absolventi overili získané skúsenosti priamo na stavbe, alebo vo výrobnej firme.
 
Partnermi projektu boli firmy a inštitúcie z Nemecka, Rakúska, Bulharska, Rumunska, Česka a Slovenska. Bratislavský samosprávny kraj bol vedúcim partnerom projektu, ďalšími slovenskými partnermi boli Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. Do realizácie projektu na Slovensku boli zapojené firmy: REANS s.r.o. Bratislava, Viessmann, s.r.o. Bratislava, ICOPAL a.s. Štúrovo, STOMIX, s.r.o. Bratislava, Cech strechárov Slovenska Bratislava, St-Goblain Products, s.r.o. divízia Rigips, Trnava, BAUMIT s.r.o. Bratislava, AQUA izoling, s.r.o. Prievidza, REHAU s.r.o. Bratislava, Tebeko, s.r.o. Bratislava, SANHYDRO Bratislava, +E-lektroosmóza Liptovský Mikuláš. Na Slovensku boli moduly pilotne overené na skupine pracovníkov malých a stredných podnikov v Centre vzdelávania pracovníkov v stavebníctve pri Združenej strednej škole Ivánska cesta 21 v Bratislave (zriaďovateľ BSK).
 
Projekt Eucerticon ohodnotila aj Európska komisia ako najlepší projekt Slovenska v roku 2006. Celkový rozpočet všetkých zúčastnených partnerov projektu predstavoval takmer 12,4 mil. Sk (411.604,59 €). Pre Bratislavský samosprávny kraj bola určená celková výška takmer 1,9 mil. Sk (630.684,46 €), z čoho 25 % išlo z vlastných zdrojov BSK a 75 % z grantov EÚ.