Blindfriendly Štvrtok 20. 2. 2020 | Meniny má Lívia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Seminár pre zdravotníckych pracovníkov ECDC – Aktivity proti antimikróbnej rezistencii

Všeobecná zdravotná poisťovňa v spolupráci s Bratislasvkým samosprávnym krajom a Kanceláriou WHO v SR organizuje v stredu 18. novembra o 15.00 v Správe účelových zaraidení na Dortárskej ulici 46 v Bratsilave seminár ECDC – Aktivity proti antimikróbnej rezistencii.

 
Seminár je určený pre lekárov prvého kontaktu – pre všeobecných lekárov a pre lekárov pre deti a dorast. Kredity budú účastníkom uznané v zmysle vyhlášky MZ SR.
 
Viac informácií:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
generálne riaditeľstvo
Mamateyova 17
P. O. Box 41
850 05 Bratislava 55
Call centrum: 0850 003 003
Telefón: +421/2/67 27 7111
Fax: +421/2/67 27 7310
E-mail: infolinka@vszp.sk
Internet: www.vszp.sk
 
PROGRAM
 
15 - 15.05 Úvod
15.05 - 15.15 Prof. RNDr. Foltán Viliam, PhD. - Komparatívna analýza utilizácie antibiotík SR-EU
15.15. - 15.25 Prof. MUDr. Líšková Anna, PhD. a pracovná skupina - Trendy vývoja rezistencie na antibiotiká patogénov dýchacích orgánov
15.25 - 15.35 Prof. MUDr. Siegfried Leonard, PhD. - Rezistencia E. coli pri infekciách močových ciest na vybrané antibiotiká
15.35 - 15.45

MUDr. Hupková Helena, PhD., Mgr. Gežo Marián, Mgr. Hrmová Dagmar - Slovenský medicínsky dialóg a projekt GRACE -
preskripčné audity ako podklad racionalizácie preskripcie antibiotík v ambulantnej praxi

15.45 - 15.55 Prof. MUDr. Siegfried Leonard, PhD., MUDr. Hupková Helena, PhD. - Aktivity ECDC v boli proti antibiotickej rezistencii na Slovensku
15.55 - 16.10 PharmDr. Višňanský Martin, MBA, PhD. - Diagnostika CRP v praxi ambulantného lekára
16.10 - 18.00 Diskusia