Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Seniori zaplatia za obytnú plochu v sociálnych zariadeniach najviac 170 eur mesačne

 Za užívanie obytnej miestnosti klienti v zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti Bratislavskej župy nezaplatia viac ako 170 eur mesačne. Krajskí poslanci dnes schválili zmeny všeobecne záväzného nariadenia o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb.

 

„Dôvodom zmeny všeobecne záväzného nariadenia je najmä potreba vyjsť v ústrety klientom zariadení sociálnych služieb. Z našej strany bola, je a vždy bude snaha vyjsť našim klientom maximálne v ústrety,“ povedala podpredsedníčka Bratislavskej župy Gabriella Németh. Zároveň doplnila, že navrhovaná novela VZN pripraví rozpočet župy ročne o takmer 70-tisíc €. Zmena sa najviac dotkne klientov zariadení pre seniorov ubytovaných samostatne v nadrozmerných bytoch s obytnou plochou nad 37 štvorcových metrov. Takéto byty sa nachádzajú v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Rača s podlahovou plochou 37,11 m2 a 38,97 m2 a v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov na Hrnčiarskej 37 v Pezinku s podlahovou plochou 41,25 m2. Klienti týchto zariadení poukázali na výšky úhrad za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti po ich ostatnom zvýšení vo vzťahu k výške ich dôchodkov. „Z celkového počtu 97 klientov, ktorých sa táto situácia týka, len 30 klientov poberá v zariadeniach aj stravu a iba piatim je poskytovaná pomoc pri odkázanosti, ostatní ju odmietli," pokračovala Gabriella Németh.

Nespokojní klienti Zariadenia pre seniorov na ulici Pri vinohradoch 267 požadovali, aby sa časť bytových jednotiek preklasifikovala na nájomné byty. Bratislavský kraj je však ako zriaďovateľ tohto sociálneho zariadenia povinný zachovať účelové určenie majetku, ktorý nadobudol v delimitácii podľa zákona o majetku vyšších územných celkov na zabezpečenie sociálnej pomoci. „Bratislavský samosprávny kraj dostal tieto zariadenia pri delimitácii s tým účelom, aby poskytoval sociálne služby. Čiže my tento účel musíme dodržať. Pokiaľ by sme to nedodržali z toho dôvodu, že klienti nemajú záujem o poskytovanie sociálnych služieb, v tom prípade by mohli byť tieto budovy vyčlenené ako prebytočný majetok. My ale máme klientov, ktorí o túto službu majú záujem, a títo by boli ochotní platiť a obývať tieto priestory aj za cenu, ktorú sme pôvodne stanovili v decembri. Z tohto dôvodu nemôžeme ísť do nájomného bývania, keďže sme zákonom viazaní zachovať účel zariadenia, pre ktorý sme tieto budovy dostali. Takže kraj nemôže časť bytov vyčleniť na nájomné bývanie a ostatné by ostali ako sociálne zariadenie,“ povedala Gabriella Németh.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača je jedným zo zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Forma poskytovania sociálnych služieb je celoročná pobytová. Celková kapacita zariadenia je 289 klientov. Priemerná obytná plocha na jedného klienta v zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti župy je cca 11 m2 na klienta. Klienti zariadenia pre seniorov v Rači, ul. Pri Vinohradoch 267, obývajú podlahovú plochu 37,11 m2 a 38,97 m2 (majú samostatnú izbu, kuchyňu, chodbu, toaletu a kúpeľňu), bývajú zväčša sami a v ich prípade je úhrada za podlahovú plochu obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti 222,66 Eura a 233,82 Eura.