Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Situácia je vážna

Po prijatí opatrení, ktoré znamenajú šetrenie prevádzkových a režijných nákladov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja a jeho zariadení (školy, sociálne zariadenia, kultúrne zariadenia) na základe prognóz vývoja príjmov štátneho rozpočtu zo začiatku roka, bude musieť kraj pristúpiť k ďalším, zrejme radikálnejším opatreniam.

 
Zníženie príjmov štátneho rozpočtu sa totiž dramaticky odráža aj na príjmoch samosprávnych krajov, ktoré hospodária predovšetkým s podielom z dane z príjmov fyzických osôb. Úpravou nezdaniteľnej položky, rastom nezamestnanosti a nižším výberom dane prichádza regionálna samospráva na celom Slovensku podľa poslednej prognózy ministerstva financií o takmer 77 miliónov Eur (2,3 mld. Sk).
Pre Bratislavský samosprávny kraj to znamená, že musí počítať s výpadkom v príjmoch z tohto dôvodu vo výške viac ako 6 mil. Eur (takmer 190 mil. Sk). Ak k tomu prirátame výpadok vo výške cca 16,6 mil. Eur (cca 500 mil. Sk) z nezrealizovaného ale v rozpočte naplánovaného predaja majetku a možný pokles vo výbere daní z motorových vozidiel, bude potrebné nielen ďalej racionalizovať, ale žiaľ aj upustiť od niektorých rozvojových projektov či plánovaných aktivít.
Rozpočet BSK na tento rok schválili poslanci na svojom rokovaní v decembri minulého roka jednomyseľne ako vyrovnaný vo výške 145 mil. Eur.
 
„Budeme sa musieť sústrediť na to, aby zamestnaných mal v septembri kto prepraviť do práce, aby študenti a učitelia mohli v triedach svietiť a kúriť a klienti v sociálnych zariadeniach čo jesť. Nič viac ale verím, že ani nič menej,“ okomentoval vážnu situáciu predseda BSK Vladimír Bajan.
 
Zároveň v tejto súvislosti listom oslovil poslancov BSK, aby ich o situácii informoval a taktiež požiadal o stretnutie s ministrom financií SR, keďže ohrozené môžu byť aj niektoré originálne kompetencie.
Návrhmi na konkrétne riešenia sa bude zaoberať mimoriadne zastupiteľstvo BSK, ktoré sa zíde zrejme koncom augusta.