Blindfriendly Pondelok 16. 9. 2019 | Meniny má Ľudomila Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Situácia s drogovou závislosťou v Bratislavskom kraji je nepriaznivá

Drogy legálne, z nich predovšetkým alkohol, ako i nelegálne, výrazne zasahujú do podstaty existencie spoločnosti, narúšajú jej morálne základy, ekonomické väzby, jej právny systém a negatívne ovplyvňujú úroveň verejného zdravia. Z týchto dôvodov je potrebné ich považovať za závažný celospoločenský problémom.

 

 

Bratislavský region má v rámci Slovenskej republiky najnepriaznivejšiu situáciu z hľadiska užívania omamných a psychotropných látok. Vyplynulo to z výsledkov konferencie „Drogové závislosti v Bratislavskom kraji“, ktorá sa uskutočnila v utorok 23. júna t.r. v Rokovacej miestnosti Úradu BSK. Konferenciu pripravil BSK v spolupráci s odborníkmi, ktorí vo svojich prezentáciách ozrejmili situáciu s drogovou závislosťou, možnosťami prevencie, štatistikami i predpokladaným vývojom situácie v bratislavskom regióne.

Účastníci konferencie sa oboznámili s aktivitami organizácií z rezortu školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb ako aj s činnosťou nevládnych organizácií, ktoré sa realizujú v rámci prevencie, liečby a resocializácie.
Odborníci sa v prezentáciách venovali širokému spektru omamných a psychotropných látok z rôznych hľadísk, no samotnú kapitolu tvorí požívanie alkoholu, predovšetkým u mladistvých. Aj v rámci tejto konferencie preto vzišla potreba uskutočniť samostatnú konferenciu zameranú na túto problematiku, ktorá by alkoholizmus a požívanie alkoholu rozobrala na celoregionálnej úrovni.
V BSK sa konferencia o drogovej problematike uskutočnila po prvýkrát. Keďže konferencia priniesla nové dôležité informácie, výmenu poznatkov a štatistických údajov, existuje reálna možnosť organizovať konferenciu na túto tému každé dva roky.
 
BSK v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou, Slovenskou zdravotníckou univerzitou a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva tiež plánuje vyvinúť také aktivity, ktoré by prispeli k intenzívnejšiemu zapojeniu lekárov prvého kontaktu do prevencie a včasnej diagnostiky drogovej závislosti.