Blindfriendly Pondelok 17. 6. 2019 | Meniny má Adolf Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Školy aj tento rok oslávia Deň Európy

 Aj v tomto roku sa školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK zapojili do 5. ročníka medzinárodných osláv Dňa Európy, ktorý vyhlásila Európska komisia. Hlavnou témou tohto ročníka je pomoc pre tzv. rozvojové krajiny a aktivity EÚ v tejto oblasti. Študenti si nachystali bohatý program, ktorý budú prezentovať od 5. do 9. mája t.r.

 
V tomto roku si mohli školy vybrať jednu z troch ponúkaných tém – Doprava v Nigeri, Životné prostredie v Keni a Vzdelávanie v Burkina Faso, určených organizačným tímom. Z internetových stránok si študenti mohli naštudovať materiál k témam ako i základné princípy postupu pri vypracovaní projektov. Na základe osnovy spracujú žiaci dané témy do projektov, ktoré tiež budú prezentovať v rámci školských aktivít.
 
V tomto roku navštívi zástupca Európskej komisie Gymnázium v Malackách, ktoré sa aktívne zapája nielen do tejto iniciatívy, ale aj do mnohých ďalších a môže sa pochváliť významnými úspechmi na medzinárodnej úrovni.
 
Európska komisia (Úrad pre spoluprácu spolu s Generálnymi riaditeľstvami pre humanitárnu pomoc, pre rozvojovú pomoc a pre vonkajšie vzťahy) organizuje v roku 2008 už piaty ročník podujatia určeného pre študentov stredných škôl 9. máj – Deň Európy 2008. Cieľom iniciatívy je aktivizovať mladých ľudí z rôznych regiónov Európy, vzbudiť v nich záujem o iné krajiny, obohatiť ich vedomosti o fungovaní orgánov Európskej únie, ale zároveň aj dať im možnosť prezentovať svoju školu, mesto, región.
 
Medzinárodná iniciatíva 9. máj – Deň Európy je pre mladých vhodnou príležitosťou nielen na upevňovanie európskej spolupatričnosti, pocitov európanstva, ale najmä na posilnenie vlastenectva, hrdosti na miesto, odkiaľ pochádzame.
        
V roku 2008 sa prihlásilo 10 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK:
Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava
Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava
Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5, Modra
Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky
Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok
PaKA, Sokolská 6, Modra
ZSŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava
ZSŠ drevárska, Pavlovičova 3, Bratislava
SOU strojárske, J. Jonáša 5, Bratislava
 
Viac informácií o Dni Európy:

Súvisiace dokumenty