Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Školy v BSK dostali autá

 Predseda BSK Vladimír Bajan a riaditelia Združenej strednej školy Senec a SOU strojárskeho, J. Jonáša Bratislava dnes prevzali od Ing. Jaroslava Holečka, člena predstavenstva VW Slovakia a člena výkonného výboru Združenia automobilového priemyslu SR 2 ks automobilov VW Touareg a 1 ks VW Polo, ktoré budú slúžiť ako učebná pomôcka na týchto školách.

 
V rámci partnerských vzťahov medzi BSK a zamestnávateľmi v automobilovom priemysle (Združenie automobilového priemyslu SR a Cech predajcov a autoservisov SR) sa na Združenej strednej škole v Senci a SOU strojárskom J. Jonáša v Bratislave realizuje projekt „Optimalizácia odborného vzdelávania a prípravy pre predaj a servis motorových vozidiel“. Jeho cieľom je vzájomná spolupráca zriaďovateľa a zamestnávateľov pri skvalitňovaní odborného vzdelávania prípravy na školách. Projekt sa začal realizovať v školskom roku 2005/2006 a rieši obsah vzdelávania, učebnice a učebné texty, vzdelávanie pedagógov, materiálno-technické vybavenie škôl a zabezpečenie zamestnanosti absolventov škôl.
Ako svorne konštatovali všetci zúčastnení, práve v aktívnej spolupráci zamestnávateľov a škôl je budúcnosť kvalitného odborného vzdelávania  a prípravy.