Blindfriendly Sobota 22. 2. 2020 | Meniny má Etela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Sociálne štipendiá vlády SR žiakom stredných škôl na štúdium na zahraničných stredných školách na rok 2008/2009

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s uznesením vlády SR č. 144/2008 a schváleným Návrhom postupu na poskytovanie sociálnych štipendií vlády SR žiakom stredných škôl na štúdium na zahraničných stredných školách na roky 2008 – 2011 uskutočnil výber uchádzačov na základe doručených prihlášok zo škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

 
Bratislavský samosprávny kraj navrhuje na priznanie sociálnych štipendií vlády uvedených kandidátov podľa jednotlivých jazykov:
 
Anglický jazyk:
 1. Alexandra Rybáriková, Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava
 2. Juraj Bačkor, SPŠE, K. Adlera 5, Bratislava
 3. Mária Šprtová, PaSA, Bullova 2, Bratislava
 4. Erika Fülöpová, PaSA, Bullova 2, Bratislava
 5. Michaela Križanová, Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava
 6. Lucia Chmelová, Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, Bratislava
 7. Eva Červenková, Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, Bratislava
 8. Kristína Olexáková, Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, Bratislava
 9. Katarína Sivoňová, Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec
Nemecký jazyk:
 1. Filip Holický, Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, Bratislava
 2. Natália Tomášových, Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
 3. Dominik Pavlov, Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5, Modra
 4. Daniel Rovenský, Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, Bratislava
 5. Jana Janotková, ŠÚV J. Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava
Francúzsky jazyk:
 1. Peter Žídek, Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava
 2. Dominika Šarinová, Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava
Španielsky jazyk:
 1. Monika Illiťová, Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava
Taliansky jazyk:
 1. Žaneta Mókosová, OA, Nevädzová 3, Bratislava 
 
Administratívne a technické zabezpečenie vyslania žiakov stredných škôl na štúdium do zahraničia je v kompetencii Ministerstva školstva SR.
 
Ministerstvo školstva SR pridelilo BSK celkovo 16 miest (AJ – 6, NJ – 5, FRJ – 3, ŠJ – 2), dodatočne ešte 3 miesta na anglický a 1 miesto na taliansky jazyk. Voľné miesta z dôvodu nedostatku uchádzačov zostali na francúzsky jazyk (1 miesto) a španielsky jazyk (1 miesto). Na BSK bolo doručených 53 prihlášok, z toho 8 nekompletných (nespĺňali požadované kritériá).