Blindfriendly Sobota 25. 1. 2020 | Meniny má Gejza Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

SOŠ Svätoplukova jediná v projekte LDV TOI

V novembri 2015 bol ukončený dvojročný projekt Hair Leonardo da Vinci Transfer inovácií, určený stredným kaderníckym školám. Do projektu bola zapojená len jedna slovenská škola a to Stredná odborná škola, Svätoplukova 2 , ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

 
„Počas dvoch rokov naši učitelia a žiaci vytvárali a testovali pripravované učebnice. V rámci projektu sa realizovali medzinárodné konferencie a expertné workshopy pre stredné školy kaderníckeho zamerania, a tiež ďalších záujemcov o odborné jazykové vzdelávanie v kaderníckom odvetví v Prahe, Helsinkách a na Strednej odbornej škole, Svätoplukova 2 v Bratislave. Z projektu sa zabezpečili odborné jazykové učebnice angličtiny a nemčiny pre všetkých žiakov školy,“ vyjadril sa k projektu predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Do projektu, ktorý sa začal 1.10.2013 a skončil sa 31.10.2015, boli zapojené školy z Českej republiky, Fínska a bratislavská SOŠ na Svätoplukovej. Projekt bol zameraný na podporu inovatívnych prístupov v odborne zameranom jazykovom vzdelávaní v odboroch kaderník a kozmetik. Inovatívne výučbové metódy a materiály boli vyvinuté vo Veľkej Británii, vrátane 2D a 3D  obrázkov a animácií odkiaľ boli prevzaté, v kombinácii s medzinárodne uznávanou znalosťou fínskeho partnera v oblasti odbornej výučby jazyka.
 
„Hlavnými výstupmi projektu je 18 kvalitných učebníc odbornej angličtiny a nemčiny pre 1. až 3. ročník, pracovné zošity, učebnice a metodiky pre učiteľov, kombinované s 600 interaktívnymi výučbovými obrazovkami štrukturovanými do LMS a  podporované on-line odborným interaktívnym slovníkom,“ vysvetlil riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu BSK Roman Csabay.
 
V súčasnosti prebieha vypracovanie finálnej správy pre Národnú agentúru pre európske projekty v Českej republike, finančných podkladov, podkladov k obsahovej časti projektu, které zahŕňajú i rozšírenie projektu v rámci nášho partnerstva.