Blindfriendly Utorok 7. 4. 2020 | Meniny má Zoltán Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

SOŠ Vinársko-ovocinárska v Modre oslávi 130. výročie

Bratislavská župa sa snaží pritiahnuť študentov na svoje stredné odborné školy cez atraktívne učebné odbory. Okrem toho vytvára centrá odborného vzdelávania a prípravy, poskytuje rekvalifikačné kurzy a pomáha školám pri ich prezentovaní sa a študentom pri výbere školy. Jednou z najstarších odborných škôl v BSK je SOŠ vinársko-ovocinárska v Modre, ktorá vychováva odborníkov už 130 rokov.

 
„V oblasti odborného školstva sme sa zamerali na to, aby sme mali stále aktuálne potreby na trhu práce. Snažíme sa spolupracovať so zamestnávateľmi tak, aby tie odbory, ktoré máme v rámci odborného školstva, našli potom uplatnenie na trhu práce,“ priblížil predseda BSK Pavol Frešo. Práve spoluprácu s budúcimi zamestnávateľmi považuje za nesmierne dôležitú, pretože vychováva študentov pre prax samotnú. V rámci BSK aktuálne pôsobia tri COVaP - pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií na SOŠ informačných technológií na Hliníckej, pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka na Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji a pre oblasť potravinárstva na SOŠ Farského. V spolupráci so zamestnávateľmi pripravuje BSK vznik nových COVaP v oblasti automobilového priemyslu, chemického priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb, vinohradníctva a vinárstva.
 
V oblasti vinohradníctva a vinárstva vidí župan Pavol Frešo priestor na spoluprácu aj s Juhomoravským krajom, ktorý má vo Valticiach podobnú vinársku a svojim spôsobom jedinečnú školu. „Spoluprácu chceme rozvíjať aj s Juhomoravským krajom, ktorý má vo Valticiach vinársku školu. Lebo vinohradníctvo, vinárstvo, someliérstvo aj agroturistika sú perspektívne odbory aj na Morave a v Čechách,“ uviedol.
 
SOŠ vinársko-ovocinárska v Modre, ktorá je v pôsobnosti BSK, je svojim zameraním na Slovensku unikátna. V tomto roku oslávi 130. výročie svojho založenie. Podľa riaditeľa školy Slavomíra Zocha, ktorý je na čele od roku 1991, vznikla škola pre potreby záchrany vinohradov. V roku 1922 sa presťahovala do Modry, v čase socialistického poľnohospodárstva začala budovať nové vinohrady, ovocné sady a modernizovať budovy. Po revolúcii v roku 1990 sa začína nové obdobie budovania školy a jej modernizácia na špičkové pracovisko vo svojej oblasti. Dnes v SOŠ ponúka vzdelanie a odbornú vyspelosť 120 študentom.
BSK má v zriaďovateľskej pôsobnosti 57 škôl, z toho je 39 stredných odborných škôl. „Snažíme sa o to, aby tieto školy nezanikli, ale naopak, aby sa rozvíjali a aby sme napríklad cez nové študijné odbory pritiahli nových študentov,“ dodal župan.