Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Spájanie síl vo výskume

Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja sa dnes zúčastnili slávnostného otvorenia novo vzniknutej inštitúcie, Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, ktoré začalo fungovať od 1. januára 2016.

 
 „Toto spojenie síl bude pozerať  možno viac na pacienta ako na celok, že to skôr podporí objavy, ktoré by sa neuskutočnili, keby boli tie sily rozdelené. Podobné centrá majú väčšiu šancu na čerpanie rôznych typov fondov. Podfinancovanie vedy a výskumu je veľké a ak má isť o fondy, na ktoré sa dá čerpať a toto biomedicínske centrum má k tomu otvoriť bránu, je to nesmierne významný a správny krok“, podčiarkol potenciál nového centra bratislavský župan Pavol Frešo.                                     
 
Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl, vidí v Biomedicínskom centre perspektívu  aj pre  špičkových absolventov našich škôl, ktorí sa môžu ľahšie motivovať pri rozhodovaní vo svojom ďalšom štúdiu a odbornom rozvoji.
 
„Biomedicínske centrum má ešte jeden dôležitý aspekt. Zatraktívňuje samotnú vedu a výskum, aby mladí ľudia nemuseli odchádzať do zahraničia robiť vedu a výskum, ale robili to u nás na Akadémii vied. A naopak zo zahraničia sa vracali do takéhoto špičkového pracoviska“, vyjadril sa Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.
 
Biomedicínske centrum vzniklo spojením štyroch vedeckých ústavov SAV – Ústavu experimentálnej endokrinológie, Ústavu experimentálnej onkológie, Ústavu klinického a translačného výskumu a Virologického ústavu.
 
Jeho činnosť bude zameraná na maximalizáciu tvorivého potenciálu, ktorý Slovensko zviditeľní aj v medzinárodnom meradle. Výsledky jeho práce pomôžu pri liečení spoločensky najvážnejších ochorení ako onkologických, infekčných, endokrínnych, metabolických a kardiovaskulárnych. Posilnenie výskumu do spoločného celku má najmä prispieť k zlepšeniu zdravia obyvateľov ako aj zlepšiť medzinárodnú konkurencieschopnosť a viditeľnosť biomedicínskeho výskumu v Slovenskej republike.