Blindfriendly Utorok 25. 2. 2020 | Meniny má Frederik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Spolupráca rodičov a učiteľov je v čase chrípky nevyhnutná

Pre jednoduchšie monitorovanie chorých detí v školských i predškolských zariadeniach je veľmi dôležitá spolupráca detí, učiteľov i rodičov.

 
Povinnosť sledovať výskyt chrípky na školách a v predškolských zariadeniach majú ich riaditelia každoročne, v tomto roku od 1. októbra do 15. apríla budúceho roka. Ich úlohou je monitorovať počet neprítomných detí na výchovno-vzdelávacom procese a Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva hlavného mesta Bratislavy hlásiť počet tých, ktorí chýbajú z dôvodu chrípky a jej podobným ochoreniam. Tieto informácie je nemožné získať bez vzájomnej spolupráce pedagógov a rodičov chorých detí.
Takéto metodické usmernenie (15/2005 – R z 31.12.2005) pre riaditeľov vydalo Ministerstvo školstva SR ešte v roku 2005. V súčasnosti je monitorovanie výskytu bežnej chrípky dôležité aj z dôvodu vyhlásenia 6. stupňa pandémie Svetovou zdravotníckou organizáciou v júni t.r. Jej monitorovanie vyplýva aj z „Pandemického plánu opatrení pre prípad pandémie chrípky na Slovensku“.
 
O tom ako zabezpečiť monitorovanie v školách a predškolských zariadeniach, ako podávať hlásenie, na čo v súvislosti s prichádzajúcim obdobím zvýšeného výskytu sezónnej chrípky je potrebné upozorniť pedagogických pracovníkov, deti i rodičov hovorila s riaditeľmi škôl a predškolských zariadení pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva hl. mesta Bratislavy MUDr. Jarmila Pertináčová na pôde Bratislavského samosprávneho kraja v dňoch 6 a 8. októbra.