Blindfriendly Pondelok 9. 12. 2019 | Meniny má Izabela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Stredná odborná škola na Hliníckej oslavovala 60 rokov

 Stredná odborná škola na Hliníckej v Bratislave oslavovala 60 rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti študenti a pedagógovia zorganizovali malú slávnosť, ktorej sa zúčastnila aj podpredsedníčka BSK Gabriella Németh, ktorá jej do ďalších rokov popriala „veľa, veľa dobrých študentov“.

 
Stredná odborná škola vznikla v roku 1950 ako Odborné učilište štátnych pracovných záloh, neskôr sa názov zmenil na SOU spojov, ďalej SOU pôšt a telekomunikácií a v súčasnosti nesie pomenovanie Stredná odborná škola. Predchodca našej školy – Odborné učilište spojov začalo písať svoju históriu v šk. roku 1950/51 prijatím 33 učňov do odboru spojový mechanik.
Škola prechádza neustálymi zmenami s cieľom dosahovať najvyššiu kvalitu vo výučbe a príprave žiakov pre budúce povolanie. Má nezastupiteľné miesto v sieti stredných odborných škôl v SR. Stredná odborná škola v súčasnosti poskytuje žiakom:
  • úplné stredné vzdelanie v študijných odboroch v dennej forme štúdia
  • stredné odborné vzdelanie v trojročnom učebnom odbore
  • nadstavbové štúdium
Absolventi tejto školy majú v súčasnosti široké uplatnenie v praxi: telekomunikáciách, vo firmách zaoberajúcich sa výpočtovou technikou, poštách, v bankách, administratíve, v súkromnom sektore. Výučba sa uskutočňuje nielen v priestoroch školy, ale aj na pracoviskách budúcich odberateľov.