Blindfriendly Sobota 7. 12. 2019 | Meniny má Ambróz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Stretnutia všeobecných lekárov Bratislavského samosprávneho kraja

Všeobecní lekári pre dospelých a všeobecní lekári pre deti a dorast, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť na území Bratislavského samosprávneho kraja sa každoročne v priebehu novembra a decembra zúčastňujú stretnutia s pracovníkmi odboru civilnej ochrany príslušného obvodného úradu, pracovníkmi Regionálneho úradu verejného úradu v Bratislave a lekárom Bratislavského samosprávneho kraja MUDr. Oľgou Veselou.

 
Hlavnou náplňou týchto stretnutí je informovať lekárov prvého kontaktu o najdôležitejších problémoch týkajúcich sa zdravotníckeho zabezpečenia nevyhnutného pri riešení rôznych krízových situácii, ktoré by mohli viesť k evakuácii obyvateľstva. Cieľom je informovať všeobecných lekárov o možnostiach vzniku chrípkovej epidémie, o priebehu povinného očkovania u detí a pod. Vzhľadom na meniacu sa legislatívu v tomto roku je mimoriadna pozornosť venovaná príprave povinného očkovania dospelých. Súčasťou tejto informácie je aj zhodnotenie epidemiologickej situácie a s tým súvisiacej povinnosti všeobecných lekárov poskytovať Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva informácie o situácii v teréne prostredníctvom povinného hlásenia.
 
Takéto stretnutie sa konali v okrese Malacky, v mestských častiach Staré mesto, Nové mesto, Vajnory, Rača, Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka a Lamač. V priebehu decembra sa uskutočnia aj v okresoch Pezinok a Senec.