Blindfriendly Piatok 24. 1. 2020 | Meniny má Timotej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Stretnutie na tému „Aplikácia Zákona o sociálnych službách v praxi“

BSK v spolupráci s odborníkmi z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a poskytovateľmi sociálnych služieb v regióne organizuje stretnutie, ktorého témou bude aplikácia nového zákona o sociálnych službách do praxe.

 
Stretnutie sa uskutoční 24 novembra a 3. decembra t.r. v Rokovacej sále Úradu BSK na Sabinovskej ulici 16 v Bratislave.
 
Termíny pracovných stretnutí:
  • dňa 24.11. 2008 o 9, 00 hod. za účasti  neziskových organizácií a občianskych združeníposkytujúcich sociálne služby v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, a zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.
  • dňa 03.12. 2008 o 9, 00 hod. za účastineziskových organizácií a občianskych združeníposkytujúcich sociálne poradenstvo a vykonávajúce sociálnu prevenciu v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, tiež za účasti zástupcov obcí, miest a mestských častí.
Viac informácií:
Mgr. Ivana Vanacká
Oddelenie sociálnej pomoci
t.č.: 02/ 48 264 912