Blindfriendly Pondelok 17. 6. 2019 | Meniny má Adolf Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Stretnutie pracovných skupín a podskupín za Bratislavský samosprávny kraj a Dolné Rakúsko v oblasti sociálnej politiky

V rámci zmluvnej spolupráce Spolkovej krajiny Dolné Rakúsko s Bratislavským samosprávnym krajom, Trnavským samosprávnym krajom a Hlavným mestom SR Bratislavou, sa dňa 04.11. 2009 v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami spolkovej krajiny Dolné Rakúsko v oblasti sociálnej politiky.

 
Za Dolné Rakúsko sa na stretnutí zúčastnili: Mgr. R. Wancata, vedúci oddelenia sociálnej politiky Úradu vlády spolkovej krajiny Dolné Rakúsko, pán R. Schön, riaditeľ DSS Hainburg an der Donau, pani D. Kozáková, DSS Hainburg an der Donau a p. Missoni Bede.
 
Stretnutie bolo rozdelené na dve časti: Prvá zasadala pracovná podskupina „Sociálne zariadenia“. Predmetom rokovania bola výmena skúseností s prevádzkovaním zariadení sociálnej starostlivosti, prítomní hostia informovali o dolnorakúskom modely sociálnej politiky, o delení kompetencií medzi realizátormi tejto politiky, o systéme financovania a jeho zdrojoch. Ďalej informovali o stratégii financovania a systéme úhrad v sociálnych zariadeniach. Po ukončení stretnutia pracovnej podskupiny prebehlo stretnutie pracovnej skupiny „Sociálna politika“. Predmetom rokovania pracovnej skupiny bolo sociálne plánovanie a financovanie sociálnej pomoci v kontexte s obcami v Dolnom Rakúsku. Zástupcami odboru sociálnych vecí Úradu BSK boli prezentované závery empirického výskumu, realizovaného v rámci prípravy materiálu „Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v regióne BSK“, uskutočneného v roku 2008. Tiež boli prezentované priority a návrhy riešenia realizácie jednotlivých zámerov Odboru sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Kolegovia krajinskej vlády Dolného Rakúska nás informovali o ich postupe pri vypracovávaní Koncepcie sociálnych služieb prostredníctvom Krajinskej akadémie.
 
Obe strany sa dohodli, že ďalšie stretnutie naplánujú k 15. februára 2010. Cieľom stretnutia bude priama návšteva v šiestich zariadeniach sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji.