Blindfriendly Streda 29. 1. 2020 | Meniny má Gašpar Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Študenti prezentovali víťaznú prácu o kraji, predseda im odovzdal ceny

 Tri mini notebooky získali tretiaci Strednej odbornej školy chemickej Patrik Bohuš, Michaela Lauková a Veronika Kardosová za najlepšiu powerpointovú prezentáciu o Bratislavskom samosprávnom kraji.

 
S ňou sa študenti zapojili do súťaže Európa regiónov – môj región, môj hrad, ktorú kraj vyhodnotil pri príležitosti Dňa Európy a 5. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie. Aj na tieto témy komunikovali študenti s predsedom BSK Vladimírom Bajanom po odprezentovaní víťaznej prezentácie jej autormi. V diskusii sa študenti pýtali aj na dopravu, výstavbu detských ihrísk a nových športovísk, školské internáty a pod.
 
Víťazná prezentácia obsiahla informácie o celom regióne v kontexte Európskej únie, textové časti autori veľmi vhodne dokreslili mapami a fotografiami z regiónu a vystihli charakteristické črty jednotlivých okresov v kraji. Za najlepšiu ju ohodnotila odborná komisia v zložení Monika Flašíková-Beňová, podpredsedníčka BSK a poslankyňa Európskeho parlamentu, Imrich Füle, poslanec BSK a predseda komisie školstva, mládeže a športu BSK, Andrej Krchnavy zo Zastúpenia Európskej komisie v SR, Matej Zagrapan, podpredseda Stredoškolského parlamentu pri BSK, Peter Janičina z oddelenia zahraničných vzťahov BSK, Jozef Rigo z oddelenia informatiky BSK a Peter Šafař z odboru školstva, mládeže a športu BSK.
 
Celkom sa do súťaže zapojilo 81 študentov z 15 škôl v pôsobnosti BSK. Hodnotenie prebiehalo v 2 kolách. Prvým kolom neprešli prezentácie, ktoré nespĺňali podmienky súťaže. Odborná komisia v druhom kole hodnotila 41 prezentácií, kritériami hodnotenia boli výber témy v kontexte zadanej úlohy (originalita, spracovanie), technické spracovanie (vizuálna stránka prezentácie) a informatívnosť (obsiahnuté informácie).

Súvisiace dokumenty