Blindfriendly  16. 2. 2020 | Meniny má Ida Liana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Súťaž pre školské knižnice

Slovenská pedagogická knižnica vyhlasuje 5. ročník „Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“, ktorého cieľom je u mladých ľudí podporiť dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu vôbec.

 
Školské knižnice musia podujatie zorganizovať v pondelok 26. októbra t.r., teda v Medzinárodný deň školských knižníc. Zároveň stručný popis podujatia s povinnými údajmi (názov a sídlo školy, meno školského knihovníka, počet účastníkov, hodnotenie podujatia vedením školy a žiakmi školy a 2 – 4 fotografie z priebehu podujatia) musí poslať do 31. októbra (pečiatka pošty) na adresu Slovenská pedagogická knižnica, Hálová 6, 851 01 Bratislava 5. Každá škola môže do súťaže prihlásiť len jedno podujatie. Víťaz získa zaujímavú finančnú odmenu a vecný dar.
 
Súťaž vyhodnotí odborná porota, ktorá pozostáva zo zástupcov Ministerstva školstva SR a knižníc a ktorá bude hodnotiť originalitu, vtipnosť. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke Slovenskej pedagogickej knižnice (www.spgk.sk) najneskôr do 30. novembra t. r. Víťaz získa finančnú odmenu v hodnote 3.900 Eur od sekcie regionálneho školstva MŠ SR a 1660 Eur od Slovenskej pedagogickej knižnice na nákup kníh podľa vlastného výberu do školských knižníc.
 
Viac informácií:
Slovenská pedagogická knižnica