Blindfriendly  8. 12. 2019 | Meniny má Marína Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Súťaž v improvizáciách

 Súťaž Improliga sa konala dňa 17. marca v divadle Ludus pri príležitosti Svetového dňa divadla pre deti a mládež, ktorý na 20. marec vyhlásilo UNESCO. Do súťaže sa prihlásili družstvá z Bratislavy, a to z hudobno – dramatického odboru Cirkevného konzervatória a z literárno – dramatického odboru SZUŠ školy Ludus.

 
Súťažilo sa v troch témach, ktoré vymýšľali diváci pri vstupe do sály a tie sa potom losovali. Porota bola trojčlenná, zložená z pedagógov. Hodnotila zapojenie celej skupiny do scénky, dodržanie témy, pointy a časového limitu, ako aj schopnosť improvizovať. Víťazom sa stalo družstvo z Cirkevného konzervatória v Bratislave. Vyhrali knižné poukážky na nákup knihy. Večera sa zúčastnilo 120 divákov, medzi ktorými boli mladí ľudia, pedagógovia a rodičia. Improliga mala pozitívny ohlas a Ludus bude pravdepodobne v organizácií takéhoto podujatia pokračovať.
Viac informácií:
Divadlo LUDUS
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 3,
811 02 Bratislava
www.ludusdivadlo.sk
Tel.: 02/5463 0765
Fax: 02/5463 0765