Blindfriendly Utorok 22. 10. 2019 | Meniny má Sergej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Talentové skúšky na stredných školách BSK

Na šestnástich stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja budú v čase od 20. marca do 10. apríla t.r. prebiehať talentové prijímacie skúšky, ktoré preveria špeciálne schopnosti a zručnosti žiakov záverečných ročníkov základných škôl.

 
Termín skúšky ako i kritériá na prijatie žiaka na jednotlivé školy zverejňujú riaditelia škôl na svojich webových stránkach ako aj na stránke Školského výpočtového strediska Bratislava a na stránke Krajského školského úradu v Bratislave.
 
Prvé kolo prijímacích skúšok na ostatných stredných školách prebehne v dňoch 5. a 7. mája 2008, druhé kolo na doplnenie počtu voľných miest bude 10. júna 2008. Skúšky na gymnázia s osemročným štúdiom budú 3. júna 2008. Riaditelia stredných škôl pri prijímaní žiakov do prvých ročníkov prihliadajú aj na výsledky monitoringu žiakov 9. ročníkov základných škôl, ktorý je zameraný na zistenie matematickej a jazykovej gramotnosti žiakov.
  
Zoznam stredných škôl v pôsobnosti BSK, na ktorých budú prebiehať blížiace sa talentové prijímacie skúšky:
-          Gymnázium Grösslingová 18, Bratislava www.gamca.sk
-          Gymnázium Hubeného 23, Bratislava www.ghubba.edu.sk
-          Gymnázium A. Einsteina Einsteinova 35, Bratislava www.einsteinova.sk
-          Športové gymnázium Ostredková 10, Bratislava www.gostredkovaba.edu.sk
-          Gymnázium Pankúchova 6, Bratislava www.gympaba.sk
-          Gymnázium Haanova 28, Bratislava www.ghaanova.szm.sk
-          SPŠ elektrotechnická Hálova 16, Bratislava www.spsehalova.sk
-          Pedagogická a sociálna akadémia Bullova 2, Bratislava www.psabuba.edu.sk
-          Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru Dúbravská c. 11, Bratislava www.suvba.sk
-          Konzervatórium Tolstého 11, Bratislava www.konzervatorium.sk
-          Stredná zdravotnícka škola    Záhradnícka 44, Bratislava www.szsbaza.edu.sk
-          ZSŠ drevárska Pavlovičova 3, Bratislava www.drevarska.sk
-          Spojená škola Tokajícka 24, Bratislava www.dizajngym.sk
-          ZSŠ scénického výtvarníctva  Sklenárova 7, Bratislava www.zsssvba.sk
-          SOU strojárske, Vranovská 4, Bratislava www.souvranoba.sk
-          SOU Komenského 27, Pezinok www.soukompk.sk
 
V súvisiacich dokumentoch nájdete podrobnejšie informácie o kritériách a termínoch prijímacích skúšok.

Súvisiace dokumenty