Blindfriendly Pondelok 16. 9. 2019 | Meniny má Ľudomila Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Tlačová konferencia predsedov samosprávnych krajov na tému Eurofondy

Slovenská republika má v súčasnosti neopakovateľnú šancu využiť pre svoj rozvoj peniaze z prostriedkov Európskej únie. Sme však v štádiu, keď je táto šanca vážne ohrozená. Verejnosti je podsúvaný spor medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja na strane jednej a samosprávnymi krajmi na strane druhej. Lenže nie je to spor o tom, kto bude ovládať viac ako 400 mld. Sk – aspoň pre nás nie.

 
Predsedovia samosprávnych krajov :

1. Nespochybňujeme úlohu centrálneho koordinačného orgánu, len chceme spolupracovať v tom, v čom sa cítime byť prospešní, tam kde je úloha regiónov nezastupiteľná, a to žiada aj Brusel

-  žiadame dodržiavať princíp partnerstva  - MVaRR negociuje NSRR bez nás – možno by sme prišli k tým istým záverom, možno by presvedčili oni nás, možno by vypočuli naše argumenty. Nejde o to, kto z koho, ale o to, využiť historicky neopakovateľnú šancu pre rozvoj Slovenska, jeho regiónov a pre jeho obyvateľov – víťaz nebude nikto, môže byť však porazený – občan a Slovenská republika
-  zo zákona sa musíme starať o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby jeho obyvateľov (§ 4 zákona č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov) – a to je nemožné bez spolupodieľania sa na príprave a uplatňovaní Národného strategického referenčného rámca

2. Sme schopní a pripravení implementovať minimálne Operačný program Bratislavský kraj a Regionálny operačný program, tak ako je to samozrejmosťou v okolitých krajinách V4...

-  na úradoch samosprávnych krajov pracujú ľudia, ktorí prišli z ministerstva financií, resp. z úradu vlády a ktorí pracovali v oblasti eurofondov
-  odmietame bezdôvodné spochybňovanie našej schopnosti efektívne a objektívne spolupracovať pri rozdeľovaní týchto prostriedkov

3. Vzhľadom na vážnosť situácie budeme iniciovať stretnutie s predsedom vlády SR Robertom Ficom ešte v auguste t.r.

-  odvolávame sa na jeho podporu zapojeniu regiónov do procesu čerpania prostriedkov z NSRR, ktorú viackrát deklaroval tak on ako aj ďalší dvaja najvyšší ústavní činitelia (prezident SR a predseda Národnej rady SR)

4. Ak sa postup nezmení a komunikácia nezlepší, sme pripravení na pôde zastupiteľstiev diskutovať o dištancovaní sa samosprávnych krajov od celého procesu.

 

Tlačovej konferencie sa zúčastnili P. Sedláček, predseda SK 8 a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Vladimír Bajan, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja, Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja a Milan Murgaš, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja.

Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja a Juraj Blanár, predseda Žilinského samsoprávneho kraja sa pre dovolenku ospravedlnili.