Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Úspešné ukončenie významného projektu INTER GET UP

 V dňoch 23. a 24. mája t.r. sa v hlavnom meste nemeckého Durínska - v Erfurte uskutočnilo záverečné stretnutie k projektu INTER GET UP.

 
Význam tejto udalosti svojou prítomnosťou zdôraznil prezident Durínska, Gerold Wucherpfennig. Vyzdvihol dôležitosť tém, ktorými sa projekt zaoberal i formu, akou sa venoval riešeniu problémov regionálneho rozvoja.
 
Projekt odštartoval v Erfurte v decembri 2004, kde 12 partnerov z 9 európskych štátov podpisom multilaterálnej zmluvy spečatilo pilotný projekt INTER GET UP. Za slovenskú stranu projekt zastupoval Bratislavský samosprávny kraj a bol realizovaný v rámci Iniciatívy Európskeho spoločenstva INTERREG IIIC. Projekt počas dva a pol ročnej práce spájal ľudí, ktorí hľadali efektivitu regionálneho rozvoja cez nástroje na zlepšenie prostredia pre technologicky orientované začínajúce podniky, ako aj nástroje na motivovanie zakladania nových firiem orientovaných na inovácie. Projekt bol v celkovom hodnotení Európskou komisiou posúdený ako jeden z 30 najlepších projektov Iniciatívy INTERREG IIIC z celkového počtu takmer 300 projektov. Jeho záver bol naplánovaný na rok 2007, s cieľom naštartovať trvalý proces inovatívneho podnikania.
 
Už pri prezentácií projektu INTER GET UP v Bruseli, v apríli roku 2005, sa zástupcovia jednotlivých regiónov zhodli na tom, že projekt sa svojím zameraním stal inšpiratívnym zdrojom úspešného príkladu medzinárodnej spolupráce v oblasti inovácií. Počas prvého odborného seminára na tému Obchod a marketing, ktorý sa konal v Bratislave, účastníci konferencie vyzdvihli prínos projektu hlavne z pohľadu vytvorenia platformy pre komunikáciu relevantných organizácií. Prorektor pre vedu a výskum Technickej Univerzity v Bratislave Róbert Redhammer, ako človek z univerzitného prostredia, pociťoval nedostatok motivačných nástrojov pre študentov pri zakladaní si vlastnej živnosti. Preto už v tom čase ocenil, že Bratislavský samosprávny kraj sa spolupodieľa na projekte, ktorý v sebe nesie myšlienku start-up programov. Na tejto konferencii odzneli aj nie veľmi lichotivé slová na tému financovania vedy a výskumu. Čísla hovoria za všetko: pre porovnanie na Slovensku sa do vedy a výskumu v roku 2005 investovalo 0,51% HDP, v Čechách 1,42 % HDP, vo Fínsku 3,48% HDP a v USA 2,67% HDP.
 
Koncom roka 2005 sa uskutočnil druhý odborný seminár na tému Financovanie a fondy, na ktorom sa ukázala predvídavosť reprezentantov Bratislavského samosprávneho kraja, ktorí práve prostredníctvom projektu INTER GET UP deklarovali svoju vôľu pridať sa k hlavnému európskemu trendu – rozvíjaniu domáceho inovatívneho potenciálu.
 
Rok 2006 patril hlavne medzinárodným stretnutiam, školeniam a súťažným projektom. Realizovali sa dve série školení, ktoré sa sústredili na sprostredkovanie uceleného prehľadu podnikateľských zručností pre záujemcov o založenie si vlastného podniku v oblasti inovácií. Tretí dôležitý krok nadväzujúci na predošlé dva sa vzťahoval na interakciu školení podnikateľov a súťaže podnikateľských plánov. Hľadal sa účinný model prepojenia týchto dvoch projektových komponentov tak, aby bol čo najefektívnejší, s ohľadom na skúsenosti v regióne a skúsenosti projektových partnerov v zahraničí.
 
Medzi hlavné aktivity projektu patrila aj organizácia Súťaže podnikateľských plánov, na ktorej sa zúčastnilo 12 súťažiacich. Na treťom mieste sa umiestnil podnikateľský plán Headsety.sk zastúpený Ing. Andrejom Spišiakom. Druhé miesto obsadila firma Geneton, s.r.o. zastúpená Mgr. Tomášom Szemesom. Absolútnym víťazom súťaže sa stala trojica nádejných podnikateľov – Bc. Denisa Voleková, Bc. Peter Lukáč a Bc. Jozef Bardík s podnikateľským plánom FreeGo, s.r.o. Z ďalších úspechov celého projektu treba spomenúť založenie firmy Go4Bratislava dvomi mladými ľuďmi – Ing. Petrom Nádlerom a Samuelom Križanom – s pomocou série školení Start Up Passport.
 
INTER GET UP otvoril dvere regionálnym partnerstvám, verejným inštitúciám, bankám a aj súkromnému sektoru. Bratislavský samosprávny kraj zaviedol také inštrumenty, ktoré majú za cieľ podporiť segment malého a stredného podnikania, hlavne začínajúcich podnikateľov s novými nápadmi.
INTER GET UP významnou mierou prispel a podporil myšlienku vytvorenia strategickej platformy pre rozvoj inovatívneho regiónu založeného na vedomostiach, a to predovšetkým podpisom Memoranda, ktoré dňa 25. mája 2007 podpísali predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan, primátor hlavného mesta Andrej Ďurkovský, rektor Univerzity Komenského v Bratislave František Gáher a rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Vladimír Báleš.