Blindfriendly Utorok 10. 12. 2019 | Meniny má Radúz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

V Bratislave otvorili Židovské komunitné múzeum

 Židovské komunitné múzeum rozšíri oddnes ponuku múzeí v hlavnom meste. Jeho sídlom je jediná synagóga v Bratislave, ktorá sa nachádza na Heydukovej ulici. Verejnosť môže po prvý krát spoznať poklady bratislavskej židovskej komunity a nahliadnuť do jej bohatej histórie. Na projekt finančne prispel aj Bratislavský samosprávny kraj. Múzeum verejnosti predstavili predseda Židovskej náboženskej obce Peter Salner, podpredseda ŽNO Maroš Borsky a podpredseda BSK Martin Berta.

 
„Tento projekt sprístupní jedinú synagógu v meste, ktorá dodnes slúži pôvodnému účelu – integruje aktívne miesto judaizmu. Bratislavský kraj vstúpil do tohto unikátneho projektu ako partner, je zriaďovateľom stredných škôl a práve mládež, mladí ľudia majú možnosť zoznámiť sa s autentickým miestom judaizmu,“ povedal Martin Berta.
 
Múzeum ponúka vzácne židovské rituálne predmety, zlatom vyšívané plášte na sväté biblické zvitky, unikátne fotografie študentov preslávenej bratislavskej rabínskej školy aj obraz stvárňujúci hrôzy holokaustu. Návštevníci môžu vnímať vystavené židovské rituálne predmety v autentickom prostredí, pre ktoré boli vytvorené. Filozofia Múzea vychádza z toho, že židovská komunita žila v Bratislave odjakživa a bola jej významnou súčasťou. „Ukážeme málo známy príbeh nášho mesta – príbeh židovských Bratislavčanov,“ povedal autor projektu Maroš Borský. Nové Židovské komunitné múzeum ponúka návštevníkom stálu expozíciu Bratislavskí židia a ich kultúrne dedičstvo, ktorá je prehliadkou desiatkami najvzácnejších artefaktov viažucich sa na dôležité míľniky v histórii aj súčasnosti komunity a verejnosti predstaví aj židovské sviatky a tradície.
 
Medzi unikátne predmety v stálej expozícii patrí napríklad pamätná tabuľa s obrazom požiaru Bratislavského hradu z roku 1811, ktorý sa rozšíril aj na židovskú nemocnicu či vzácna fotografia študentov bratislavskej rabínskej školy - ješivy. Návštevníci môžu obdivovať aj liturgické textilné predmety ako napríklad plášte na zvitky Tóry či oponu pre svätostánok, v ktorom je uložená Tóra. Pýchou bratislavskej zbierky sú aj ozdobné nadstavce na Tóru zo židovskej zlatníckej dielne zo začiatku 19. storočia. Výnimočnosťou zaujmú aj vzácne tabule Desatora, ktoré kedysi zdobili stenu zbúranej synagógy na Rybnom námestí.
 
Nechýbajú ani starožitné pozlátené či strieborné svietniky na sviatky Šabat či Chanuka, vzácny exemplár daňových zápisov židovskej obce z 18. storočia a ďalšie rituálne predmety s umeleckým stvárnením. Tragický osud židovskej komunity pripomína pamätná stena holokaustu, na ktorej sú umelecky stvárnené mená bratislavských židovských rodín z roku 1940, predtým, ako sa začalo s ich vysťahovaním a deportáciami do koncentračných táborov. „Z predmetov v Múzeu vyskladávame príbeh. Príbeh bratislavskej židovovskej komunity. Uchovávame jej historickú pamäť,“ dodal Maroš Borský.
 
Výstavným predmetom je aj samotný objekt synagógy, ktorá ako jediná v Bratislave stále slúži ako miesto židovských bohoslužieb. „Po prvý raz ju úplne otvárame verejnosti. Táto synagóga, postavená v rokoch 1923 – 1926, patrí k najzaujímavejším stavbám medzivojnového obdobia,“ zdôraznil Maroš Borský. Medzi vystavenými predmetmi prevládajú judaiká zo zbierky Eugena Bárkánya, ktorý založil prvé židovské múzeum v prvej polovici 20. storočia v Prešove. To však druhú svetovú vojnu neprežilo. V roku 1955 sa Bárkány presťahoval do Bratislavy, kde opäť začal v zbieraní židovských predmetov. Túžil otvoriť židovské múzeum v synagóge na bratislavskom Rybnom námestí, tú však komunistický režim zbúral v roku v roku 1969.
 
Okrem rozľahlej hlavnej modlitebne, ktorá zostane nedotknutá, výstavný priestor ponúka návštevníkom 150 metrov štvorcových, na ktorých sa rozlieha stála expozícia Bratislavskí židia a ich kultúrne dedičstvo. Múzeum bude pre verejnosť otvorené každoročne počas celej letnej sezóny až do konca septembra, a to každý piatok od 13:00 do 16:00 a v nedeľu od 10:00 do 13:00. Viac informácií možno nájsť na www.synagogue.sk.