Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

V Bratislavskom kraji vznikne prvé Centrum odborného vzdelávania

 Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje zriadiť Centrum odborného vzdelávania a prípravy v kraji. „Hlavným cieľom projektu je prepojenie teórie s praxou. Najväčším bohatstvom Bratislavského kraja je ľudský potenciál a je našou povinnosťou rozvíjať ho,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo.

 

V regióne ide o pilotný projekt, ktorý pripravuje BSK spoločne so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK) a za účinnej pomoci Združenia automobilového priemyslu. Vznik Centra bol schválený Krajskou radou pre odborné vzdelávania a prípravu (KR OVP), zriadené bude na SOŠ automobilovej J. Jonáša v Devínskej Novej Vsi v spolupráci s Volkswagen Slovakia, a.s.

Centrum má slúžiť na propagáciu odborného vzdelávania a uplatnenia absolventov na trhu, zamerané bude na vybrané povolania pre výrobu automobilov a ich komponentov ako aj predaj a servis vozidiel. Určené je pre žiakov školy, tiež na rekvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie, celoživotné vzdelávanie aj vzdelávanie pedagógov z danej problematiky.

V najbližších dňoch by mali predkladatelia – SOPK, Volkswagen, a.s. a BSK prerokovať zmluvu a na spoločnom stretnutí zamestnávateľa , školy SOŠ automobilovej a BSK ju následne podpísať.