Blindfriendly  26. 1. 2020 | Meniny má Tamara Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

V Bruseli máme dobrých partnerov

Dňa 22. apríla 2009 sa v Bruseli uskutočnilo bilaterálne stretnutie medzi predsedom BSK Vladimírom Bajanom a ministrom vlády Regiónu Brusel – Hlavné mesto Guyom Vanhengelom, zodpovedným za financie, rozpočet, vonkajšie vzťahy a verejnú správu.

 
Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti 5. výročia podpisu protokolu o spolupráci medzi oboma regiónmi, ich predstavitelia hodnotili doterajšiu spoluprác na veľmi vysokej úrovni. Navzájom sa informovali o stave regionalizmu v oboch krajinách, predstavili kompetencie svojich regiónov a súčasnú situáciu.
 
Následne hovorili o problémoch týkajúcich sa oboch regiónov. Pán minister Vanhengel hovoril o jednej z priorít ich regiónu, a to obnove znevýhodnených štvrtí. Oboznámil predsedu Bajana so súčasným stavom a informoval ho o spôsoboch riešenia.
Témou rozhovoru bola i situácia vo verejnej doprave. Oba regióny čelia problému financovania verejnej dopravy, nakoľko vzhľadom k vysokému počtu obyvateľov ako aj vysokému počtu ľudí mimo regiónu, ktorí denne prichádzajú do regiónu, doprava je vyťažená a je potrebné hľadať dodatočné zdroje na jej financovanie a zlepšenie situácie.
 
Ani tu nechýbala téma výstavby multifunkčnej športovej haly, nakoľko rovnako ako BSK, aj Región Brusel – Hlavné mesto sa zaoberá problematikou výstavbu nového multifunkčného štadiónu.
 
Napokon obaja predstavitelia deklarovali svoj záujem pokračovať v doterajšej spolupráci a naďalej ju prehlbovať, o čom svedčí i fakt, že zástupcovia BSK prijali pozvanie na medzinárodný seminár organizovaný i za podpory Regiónu Brusel – Hlavné mesto, ktorý sa uskutoční v dňoch 24. a 25. apríla 2009 v Bruseli. Seminár sa týka prezentovania projektu pre ľudí trpiacich Dawnovym syndrómom, ktorého cieľom je dosiahnuť to, aby boli schopní žiť relatívne samostatne.