Blindfriendly Štvrtok 20. 2. 2020 | Meniny má Lívia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

V hlavnom meste pribudne plaváreň

 Predovšetkým pre telesne či mentálne znevýhodnených ale aj pre širokú verejnosť bude slúžiť nové komplexné centrum hydroterapie, ktoré vďaka grantu z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu zrealizuje v Bratislave Bratislavský samosprávny kraj.

 
 

Cieľom tohto pilotného projektu je vytvoriť podmienky pre sociálnu integráciu znevýhodnených. Centrum bude slúžiť nielen telesne či mentálne znevýhodneným, ale bude vhodné aj pre rodičov s malými deťmi, seniorov, športovcov či ľudí s poúrazovými stavmi. „Jednou z úloh hydrocentra a v ňom poskytovaných rehabilitačných a liečebných procedúr je prispieť k návratu klienta zo zariadenia s celoročným pobytom do domáceho prostredia,“ vysvetľuje Vladimír Bajan, predseda BSK. Bude môcť totiž navštevovať toto centrum spolu so svojim príbuzným - kým o klienta sa bude starať odborný personál, jeho príbuzný či sprievodca bude môcť rovnako využiť služby hydrocentra – a relaxovať v bazéne či v saune. Prípadne  môže využiť daný čas na vybavenie si svojich záležitostí či na nákup v neďalekom obchodnom centre. Okrem toho bude hydroterapia klienta aktivizovať a stimulovať nie len účinkom vody a stretávaním sa s inými návštevníkmi, ale aj pomôckami na špecifické rehabilitačné účely.

Bratislavský samosprávny kraj má v pôsobnosti 16 zariadení sociálnych služieb (9 z nich v meste Bratislava), v ktorých žije približne 1720 klientov (z nich takmer 80 % priamo v Bratislave). Spolu s klientmi z ostatných zariadení mesta či mestských častí je ich takmer 4 600. DSS Gaudeamus na Mokrohájskej ulici, dnes Gaudeamus – zariadenie komunitnej rehabilitácie, ako jediné zariadenie prevádzkuje hydrocentrum, ktoré je ale kapacitne pre všetky zariadenia nedostačujúce. V súčasnosti má DSS Gaudeamus v prevádzke jeden veľký rehabilitačný bazén (dĺžka 25 m), menší rehabilitačný bazén (7,7 m), celotelový vírivý kúpeľ, vírivý končatinový kúpeľ a saunu.
 
V rámci projektu Komplexné centrum hydroterapie k nim pribudnú 2 nové bazény (1 veľký a 1 malý). Malý bazén bude využívaný hlavne na rehabilitačné procedúry a aktivity pre klientov s viacnásobným postihnutím. Veľký bazén bude disponovať 6 dráhami, z ktorých budú 3 slúžiť verejnosti. Dva doteraz využívané staršie bazény (malý a veľký) sa budú využívať aj naďalej – v nich sa budú realizovať rehabilitačné a relaxačné aktivity približne v takej zostave ako doteraz. Zásadný rozdiel bude vo väčších kapacitných a časových možnostiach – dva nové bazény „odľahčia“ využívanie terajších bazénov. Doteraz uskutočňované programy sa budú môcť realizovať častejšie a vo väčšom časovom rozpätí. Tak sa významne zlepšia podmienky pre rehabilitáciu a relax návštevníkov hydrocentra.
 
Klienti DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a hlavného mesta Bratislava budú využívať služby hydrocentra bezplatne. Pre ostatných budú služby hydrocentra poskytované čiastočne za úhradu. Problém by nemal byť ani s dopravou klientov. Každý domov sociálnych služieb má k dispozícii mikrobusy, ktoré sú vo vlastníctve BSK a ktoré disponujú vyklápacou plošinou zabezpečujúcou bezbariérový pohyb klienta. Dopravný podnik mesta Bratislava v spolupráci s DSS Gaudeamus sponzorsky prevádzkuje aj špeciálnu dopravu MHD. Klienti môžu využívať nízko podlažné autobusy bezplatne na 2 trasách (smer Petržalka – 5.obvod a smer Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves – 4.obvod). Klientom, ktorí nie sú umiestnení v niektorom z DSS a nemajú možnosť sa zo svojho domova dopraviť do hydrocentra, v mimoriadnych prípadoch prepravu zabezpečí DSS Gaudeamus. 
 
Komplexné centrum hydroterapie sa začalo budovať v septembri 2009 s predpokladaným spustením do prevádzky na jeseň roku 2010. Celkové náklady na projekt predstavujú takmer 2,2 mil. Eur. Bratislavský kraj je značne oklieštený, pokiaľ  ide o možnosti čerpania eurofondov. Aj preto hľadá iné možnosti, ako získať financie na svoje projekty. Našiel ich v tomto finančnom mechanizme – projekt komplexného hydrocentra navyše skončil na prvom mieste tak v národnom ako aj medzinárodnom hodnotení.