Blindfriendly  8. 12. 2019 | Meniny má Marína Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

V Primaciálnom paláci podpísali Memorandum o spolupráci pri budovaní Dunajského vedomostného klastra

 Samosprávy pozdĺž Dunaja sa spojili, čím podľa predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavla Freša otvorili istú platformu, na ktorej sa môžu združiť.

 

„Je mi to veľmi sympatické, lebo mám pevnú vieru a mám aj skúsenosť, že keď samospráva drží spolu, bez ohľadu na to, aká je vláda, bez ohľadu na to, akí sú zahraniční partneri, dokáže si svoje presadiť,“ povedal pri tejto príležitosti predseda. Frešo označil memorandum za prvý významný dôkaz toho, že samospráva má veľký záujem na tom, aby sa aj v budúcom programovom období napomohlo čerpať do kraja eurofondy. „Má jasný záujem na tom, aby boli čerpané práve do znalostnej ekonomiky,“ uviedol župan. Dopad by to malo mať podľa neho priamo na ľudí a výsledky by mali smerovať práve k nim.

Ako tiež Frešo uviedol, na župe je nakreslených niekoľko dopravných projektov, ktoré by sa dali v rámci širších dopravných ciest zrealizovať. Pokračovalo by sa tak podľa neho v stáročnej tradícii, teda že by popri Dunaji viedla veľká dopravná tepna. „Tieto projekty máme zakreslené v rôznych víziách a štúdiách a samozrejme, že si robíme aj nádeje, keď budeme jednotne postupovať, tak ich ďaleko viac urýchlime,“ myslí si župan. Zároveň doplnil, že to bude o tom, že tomu teraz položia solídne základy.

Predsa poukázal aj na to, že by sme si mali brať príklad aj zo zahraničia, kde keď sa jedná o zásadné veci, tak sú partneri veľmi jednotní. „Tu padajú všetky politické bariéry, všetky lokalpatriotné bariéry, tu jednoducho ide o to, ako to tu bude po nás vyzerať a tá zodpovednosť je obrovská,“ dodal Frešo.

Dunajský vedomostný klaster má byť založený ako samostatný právny subjekt formou záujmového združenia právnických osôb so sídlom v Bratislave. Členmi klastra sa môžu stať inštitúcie so sídlom na území dunajského regiónu pôsobiace v sektore verejnej správy, akademicko-duchovnom a podnikateľskom sektore.

Klaster je reakciou na vznik Dunajskej stratégie, ktorej cieľom je dosiahnutie väčšieho blahobytu, bezpečnosti a mieru pre občanov v Podunajskom regióne. Piliermi spolupráce sú doprava, životné prostredie a sociálno-hospodársky rozvoj. Potenciál dunajského priestoru je v rozvoji výskumu a inovácií. Toto územie sa vyznačuje vysokým ekonomickým rastom a môže sa stať vedeckým a inovatívnym trustom dunajského regiónu.

Klaster je otvorenou platformou, jeho členmi sú v súčasnosti okrem Bratislavského samosprávneho kraja aj hlavné mesto, Slovenská technická univerzita Bratislava a Vysoká škola manažmentu verejnej správy v Bratislave, Slovenský vodohospodársky podnik, Bratislavská vodárenská spoločnosť a mestá Nové Zámky, Komárno a Štúrovo.