Blindfriendly Pondelok 9. 12. 2019 | Meniny má Izabela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

V rámci OPBK možu mestá a obce predkladať ďalšie rozvojové projekty

 V rámci Operačného programu Bratislavský kraj vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ďalšiu výzvu - Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí (ISRMO).

 

Podstatou ISRMO je, že jedna stratégia pozostáva z minimálne troch čiastkových projektov rôzneho zamerania. „Hlavnou výhodou je skutočnosť, že súbor čiastkových projektov každej stratégie komplexne rieši dotknuté oblasti v celej Bratislavskej župe,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Napríklad v oblasti, kde je vysoký podiel novonarodených detí a zároveň dôchodcov sa do stratégie zaradia projekty zamerané na zlepšenie školskej infraštruktúry, vybudujú sa plochy pre trávenie voľného času a zriadi sa denný stacionár pre seniorov. Súbor týchto čiastkových projektov tak komplexne rieši demografické potreby danej oblasti. Projektové aktivity sa sústreďujú do tzv. mestských oblastí, ktoré potrebujú obnovu.

V rámci stratégií sa budú realizovať projekty zamerané na úpravu verejných priestranstiev, chodníkov, námestí vrátane ihrísk a prvkov verejnej zelene, rekonštrukciu a budovanie verejných osvetlení, cyklistických trás a náučných turistických chodníkov. Projekty môžu zároveň riešiť opravu škôl, materských škôl, zariadení sociálnych služieb, denných stacionárov, komunitných centier a renováciu spoločných priestorov v existujúcich viacrodinných obytných budovách vo verejnom vlastníctve. „Konečne môžeme opraviť strechy, vymeniť okná a zatepliť naše školy, tak ako sa to robilo posledných päť rokov na celkom Slovensku okrem Bratislavskej župy,“ uviedol župan Pavol Frešo. Zároveň doplnil, že prioritou kraja je vyjednať v budúcom programovom období ešte lepšie podmienky pre Bratislavskú župu.

Na realizáciu projektov je oprávnených 11 mestských častí Hlavného mesta SR Bratislavy a tri okresné mestá Bratislavského kraja - Pezinok, Senec, Malacky. Vyhradená finančná alokácia v celkovej výške 14,12 mil. eur určená na spolufinancovanie projektov ISRMO prispeje k výraznému zvýšeniu kvalita života obyvateľov regiónu.