Blindfriendly Štvrtok 5. 12. 2019 | Meniny má Oto Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

V roku 2015 poskytol kraj dotácie v sume v sume viac ako 2 mil. €

Na verejnoprospešné účely poskytol Bratislavský samosprávny kraj (BSK) tento rok 699 dotácií dovedna v sume takmer 2 068 000 €.

 
„Išlo o projekty zveľadenia škôlok, ihrísk, opráv a rekonštrukcií ciest a chodníkov v mestských častiach, podporu športu či malých komunitných projektov,“ uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Novými projektmi v roku 2015 boli okrem Bratislavskej dotačnej schémy na podporu kultúry aj projekt 50 centov, ktorý využila viac ako polovica miest a obcí v kraji. V rámci týchto projektov sa obnovili napríklad detské ihriská, oddychové plochy na sídliskách alebo verejné priestranstvá. Projektom Naša škôlka - Náš kraj už tretí rok podporuje BSK zlepšenie podmienok v škôlkach a rozširovanie ich stále nízkych kapacít.
„Na oblasť  škôlok poskytol kraj počas uplynulých troch rokov 750 tisíc eur,“ uviedol Peter Húska, člen Dotačnej komisie BSK. Podľa Húsku počet poskytnutých dotácií za posledných 5 rokov vzrástol štvornásobne. Dobré finančné zdravie a hospodárenie kraja umožňuje vytvárať nové podporné schémy a viazať ich na konkrétne oblasti, ktoré schváli Zastupiteľstvo BSK.
 „Dnes poskytuje BSK v priemere  2 dotácie denne a približne rovnaké číslo predpokladáme aj v budúcom roku,“ uzavrel Peter Húska.