Blindfriendly Sobota 22. 2. 2020 | Meniny má Etela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

V ROSE včera nešetrili vďakou a uznaním

 Predseda BSK včera ocenil piatich zamestnancov DSS Rosa za ich dlhoročnú prácu, ktorou významne prispeli k vybudovaniu kvalitného sociálneho zariadenia. Svoju vďaku vyjadril aj riaditeľ zariadenia a adresoval ju nielen súčasným zamestnancom či vedeniu župy ale aj všetkým tým, ktorí stáli pri jeho zrode, svojim predchodcom a tým, ktorí prispeli k jeho doterajšiemu rozvoju.

 
Ocenenie pri príležitosti 40. výročia založenia domova si z rúk predsedu BSK V. Bajana prevzali Mgr. Beáta Jobeková, Oľga Havelková, Marián Kittner, Zdenka Pochabová a Ing. Martin Tekula. V. Bajan vyslovil uznanie aj riaditeľovi DSS Miroslavovi Kuricovi. Predseda BSK ďalej poďakoval všetkým zainteresovaným, ktorí sa svojou vysoko odbornou prácou a intenzívnou činnosťou dennodenne podieľajú na tom, že deti z domova majú rôzne možnosti vzdelávania sa. Zamestnancom vyjadril svoje uznanie za ich obetavosť, entuziazmus, cieľavedomosť, vytrvalosť a profesionalitu. 
 
Domov sociálnych služieb ROSA vznikol v roku 1968 ako Ústav sociálnej starostlivosti pre kombinovane postihnuté deti a mládež. Už vtedy zabezpečoval komplexnú starostlivosť o žiakov osobitnej školy. Dnes DSS ROSA predstavuje moderné zariadenie, ktoré svojim klientom poskytuje veľmi dobré zdravotné, rehabilitačné, psychologické, liečebno-pedagogické služby. Deťom s mentálnym a telesným postihom sa venuje v súčinnosti s Odborným učilišťom, ktoré zabezpečuje predovšetkým odborný výcvik a teoretické vyučovanie. Touto vzájomnou spoluprácou je zabezpečená kvalitná sociálna starostlivosť, vďaka ktorej sa klienti jednoduchšie integrujú do spoločnosti.