Blindfriendly Štvrtok 5. 12. 2019 | Meniny má Oto Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Veľvyslanec Rakúska Wuketich sa stretol so županom Frešom

 Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Rakúska v SR Markus Wuketich sa stretol s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Pavlom Frešom. Župan zdôraznil historickú úlohu kraja a spoločnú históriu Slovenska a Rakúska. Na túto tradíciu chce nadviazať a zanechať po sebe brázdu pre ďalšie generácie.

 

Župan Frešo vyzdvihol, že počas prvého roka pôsobenia vo funkcii sa spolupráca s rakúskymi partnermi stala jednou z priorít zahraničných vzťahov bratislavského kraja. Partnerstvo bratislavského a rakúskych regiónov, predovšetkým spolkovej krajiny Dolné Rakúsko, ale aj Viedne a Burgenlandu, prinieslo spoluprácu vo viacerých rovinách: V rovine praktickej sa jednalo o vypracovanie konkrétnych návrhov spoločných projektov, v rovine politickej sa jednalo napr. o spoločný lobing na pôde inštitúcií Európskej únie za zachovanie podpory regionálneho rozvoja aj po roku 2013, ako aj spoločné angažovanie sa pri vypracovávaní priorít Dunajskej stratégie Európskej únie.

Veľvyslanec Wuketich rovnako zdôraznil potrebu, aby sa susedské vzťahy upevňovali a bližšie konkretizovali. Spoločné členstvo obidvoch krajín v EÚ je otvorenou výzvou do budúcna aj pre rozvoj susedských vzťahov Rakúska so Slovenskou republikou. Rovnako ako Pavol Frešo nadviazal na pokračovania spoločných tradícií, ktoré dlhodobo formovali obyvateľstvo na obidvoch stranách. Ako pozitívny príklad prirodzeného nadväzovania na spoločné tradície poukázal na rakúskych investorov, ktorých investície predstavujú významný podiel v slovenskom hospodárstve, a viac ako 1 600 rakúskych firiem na Slovensku sa výrazne podieľa na ďalšom rozvoji Slovenska. Slovenská republika celkovo patrí medzi 10 najvýznamnejších obchodných partnerov Rakúskej republiky.

Z konkrétnych projektov obaja považujú za prioritné predovšetkým budovanie mostov cez rieku Morava, či už viackrát avizovaný cyklomost Devínska Nová Ves – Schloßhof, ale aj cestný most Záhorská Ves – Angern, kde sa však viac iniciatívy očakáva aj od štátnych orgánov, nakoľko charakter mosta presahuje regionálny rozmer. Wuketich informoval aj o záujme rakúskej strany dobudovať rýchlostnú komunikáciu S8 až po štátnu hranicu pri Marcheggu – Devínska Nová Ves, ako aj o vybudovaní prepojenia letísk Schwechat - Bratislava cez Götzendorf an der Leitha a Petržalku.

Župan Frešo zdôraznil dve priority, na ktoré chce upriamiť pozornosť pri výkone svojej funkcie – na vedomostnú spoločnosť a kvalitný vzdelávací systém ako aj na vybudovanie infraštruktúry.