Blindfriendly Streda 24. 4. 2019 | Meniny má Juraj Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Viacúrovňové riadenie regionálneho rozvoja

 Bratislavský samosprávny kraj je jedným z troch slovenských samosprávnych krajov so stálym zastúpením v Bruseli. Predseda BSK Pavol Frešo je členom Výboru regiónov, ktorý už 20 rokov približuje Európsku úniu občanom na miestnej a regionálnej úrovni a podľa Lisabonskej zmluvy sa musí Európska komisia a Rada pred prijatím rozhodnutí v otázkach týkajúcich sa miestnej a regionálnej správy radiť aj s Výborom regiónov.

 
„Od apríla, kedy Výbor regiónov prijal Chartu pre viacúrovňové vládnutie v Európe, Bratislavský samosprávny kraj bol medzi prvými, ktorý k tejto charte pristúpil a na zmenách, ktoré sú nevyhnutné, postupne pracujeme,“ozrejmil význam účasti na konferencii Výboru regiónov predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
V Bruseli prebieha v utorok 2. decembra konferencia, ktorej cieľom je predstaviť prvé skúsenosti so zavedením viacúrovňového riadenia v Európe. Súčasťou konferencie sú aj panelové diskusie so zástupcami regiónov, samospráv ale aj Európskej komisie.
Zmyslom viacúrovňového riadenia je zvýšenie a skvalitnenie spolupráce medzi na rôznych stupňoch riadenia a aktívnejšie zapojenie socio-ekonomických partnerov. Charta pre viacúrovňové vládnutie v Európe potvrdzuje tri základné zásady viacúrovňového vládnutia, a to rešpektovanie subsidiarity, proporcionality a vytváranie partnerstiev pri navrhovaní a implementácií politík EU.
„Európska únia nie je vzdialená fatamorgána, žijúca si vlastným životom. Je to organizácia, ktorá náš život ovplyvňuje v každodenných záležitostiach. Áno, aj v komunálnych a samosprávnych,“ uzavrel Pavol Frešo.